Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER\r\n\r\nÖzel Viromed Laboratuvarları Test Kataloğu’nda, laboratuvarımızda çalışılan testlerin alfabetik olarak sıralanmış isimleri, bu testlere ait sağlıklı  sonuçların alınması için gerekli öneriler ve numune alma el kitabının yanı sıra aşağıdaki bilgiler de yer almaktadır:\r\n

  \r\n

 • Sağlık Uygulama Talimatı (SUT) kodu,
 • \r\n

 • Testin adı,
 • \r\n

 • Endikasyonları (kısaca) ,
 • \r\n

 • Numune türü (serum, plazma, tam kan,idrar gibi) ve dayanıklılık şartları,
 • \r\n

 • Gereken minimum numune miktarı,
 • \r\n

 • Çalışma yöntemleri (ECLIA, PCR, HPLC gibi),
 • \r\n

 • Çalışma zamanları,
 • \r\n

 • Rapor verme tarihleri.
 • \r\n

\r\n \r\n\r\nUygulanacak bütün prosedürler hastanın bilgilendirilmiş onamını gerektirdiğinden  numune almadan önce hastalar Test Kataloğu’nda yer alan bilgiler ve öneriler doğrultusunda bilgilendirilmelidir.  Merkezlerden alınan numuneler  laboratuvarımıza geldiğinde; hastanın Test Kataloğu’ndaki bilgiler ve öneriler doğrultusunda bilgilendirildiği ve onayının alındığı kabul edilir.\r\n\r\n Numunelerin Etiketlenmesi ve Test İstemlerinin Yapılması\r\n\r\nNumunenin Etiketlenmesi\r\n\r\nTest Katoloğu’nun sonuna eklenmiş olan Numune Alma El Kitabında verilen bilgiler doğrultusunda, hastadan alınan numuneler; hastanın kimlik bilgileri, örneğin alındığı saat , tarih ve mümkünse örnek bilgisini de içeren barkodla etiketlenmelidir.\r\n\r\n \r\n\r\nTest İstemlerinin Yapılması\r\n\r\nTest istemleri test istem formu doldurularak ya da internet üzerinden yapılabilir.\r\n\r\nTest  İstem  Formunun Kullanılması;                                      \r\n\r\nTest İstem Formu’nda istenen testler ile birlikte aşağıdaki bilgiler de eksiksiz olarak doldurulmalıdır;\r\n

  \r\n

 • Gönderen kurumun adı ve adres bilgileri
 • \r\n

 • İstemi yapan doktorun adı ve adres bilgileri
 • \r\n

 • Hastanın adı-soyadı, yaşı, cinsiyeti
 • \r\n

 • Numunenin gönderildiği tarih
 • \r\n

 • Numunenin alındığı tarih ve saat
 • \r\n

 • Klinik tanı veya ön tanısı
 • \r\n

 • Hastanın kullandığı ilaçlar
 • \r\n

 • 24 saatlik idrar örnekleri için toplam hacim
 • \r\n

\r\n \r\n\r\nTest istemlerinin  internet üzerinden on-line yapılması; \r\n\r\nLaboratuvarımıza entegrasyon ile bağlı olan kurumlar, test istemlerini kendi sistemlerinden yaparlar ve bilgiler laboratuvarımızın sistemine otomatik olarak  aktarılır.\r\n\r\nLaboratuvarımıza entegre olmayıp, internet üzerinden test istemi yapacak kurumlar; web sayfamızdaki kurumsal giriş sekmesinden kullanıcı adı ve şifresi ile  istem yapabilirler.\r\n\r\nNumunelerin Laboratuvarımıza Ulaştırılması\r\n\r\nÖzel Viromed Laboratuvarları Kuryeleri Tarafından Teslim Alınan Numuneler İçin;\r\n\r\nÖzel Viromed Laboratuvarları Test Kataloğunda her test için belirtilen saklama koşullarına uygun olarak hazırlanmış örnekler ve istem formları, kuryelerimiz tarafından hizmet verilen kurumların laboratuvarlarından Kurye Örnek Teslim Alma Formu ile teslim alınır.\r\n\r\nÖrneklerinizi, kuryelerimizin kurumunuza gelme saatlerine uygun olarak hazırlamanız, gereksiz beklemeleri önler ve örneklerin laboratuvarımıza zamanında ulaşmasını ve sonuçların zamanında çıkmasını sağlar.\r\n\r\nŞehir Dışından Kargo İle Gönderilen Numuneler İçin ;\r\n\r\nÖzel Viromed Laboratuvarları Test Kataloğunda, her test için belirtilen saklama koşullarına uygun olarak hazırlanmış örnekler ve istem formları Numune Taşıma Çantasının Hazırlanması başlığı altında anlatıldığı şekilde hazırlanır ve  anlaşmalı olunan  kargo şirketi kuryelerine teslim edilerek Özel Viromed Laboratuvarlarına ulaştırılır.\r\n\r\nNumune  Taşıma Çantasının Hazırlanması\r\n\r\nÖzel Viromed Laboratuvarları Numune Taşıma Çantası ısı izolasyon malzemesi içeren, çift katmanlı ıslanmaz kumaştan yapılmıştır. Çanta içerisine sıcaklığın yalıtımını ve stabilitesini sağlamak için strafor kutu yerleştirilmiştir. Strafor kutularda numune sıcaklığının stabilitesini sağlamak için buz akülerinin konacağı yerler mevcuttur. Buz aküleri çanta içi sıcaklığın 2-8°C’de olmasını sağlamak için kullanılır.  Yaz aylarında 2-3, kış aylarında ise 1-2 buz aküsünün çantaya yerleştirilmesi önerilmektedir. Bu durum göz önünde bulundurularak buz aküleri çantayla birlikte gönderilir. Çantanın hazırlanma şekli şöyledir;\r\n

  \r\n

 • Numunelerin konacağı çantanın orta kısmına ve /veya yanlarına buz aküsü yerleştirilir.
 • \r\n

 • Numuneler dik durumda ve kapakları sızmayı önleyecek şekilde sıkıştırılmış olarak yuvalarına yerleştirilir.
 • \r\n

 • Strafor kutunun kapağı dikkatli bir şekilde kapatılır.
 • \r\n

 • Kutudaki numunelere ait  bilgilerin bulunduğu Test İstem Formu çanta kapağının iç tarafında ki özel bölmeye konur ve çanta dikkatlice kapatılır.
 • \r\n

 • İlgili kısımları doldurulmuş Kurye Örnek Teslim Alma Formu ile birlikte laboratuvarımız kurye görevlisine veya kargo personeline teslim edilir.
 • \r\n

\r\n \r\n\r\nÇanta Isı Kontrolü\r\n\r\nÖzel Viromed laboratuvarları,  belli periyodlarda  numune taşıma çantasının sıcaklığının, transport süresi boyunca  uygun olup olmadığını datalogger  ile denetlemektedir. Bu amaçla, ilgili kuruma  datalogger gönderilir. Datalogger gönderilen kurum telefon ile Datalogger kullanımı hakkında bilgilendirilir. Datalogger, numunelerin yerleştirildiği kısma  buz aküsü  ile temas etmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Denetimin doğru değerlendirilebilmesi açısından  bu duruma dikkat edilmesi gerekmektedir.\r\n\r\nNumune Saklama, Test Ekleme ve İlave Numune İstemleri \r\n\r\nLaboratuvarımızda analizi sonuçlandırılan numuneler, ek test istemleri, ileri tetkikler veya test tekrarları için saklanır. Test çalışması tamamlanmış numuneler 1 hafta, bazı özel örnekler (patoloji örnekleri, riskli çıkan tarama örnekleri, moleküler testlere ait örnekler vb.) 1 yıl süre ile uygun koşullarda saklanır.\r\n\r\nGönderdiğiniz örneklere, numune kabul tarihi itibariyle 1 hafta içerisinde, yeni bir istem formu ile ek test isteminde bulunabilirsiniz. İsteminiz, Özel Viromed Laboratuvarları Test Kataloğu’nda belirtilmiş olan numune türü,  dayanıklılık şartları ve mevcut olan örneğin yeterliliğine göre kabul veya reddedilerek tarafınıza bilgi verilir.\r\n\r\nSözlü olarak yapılan talepler  kabul edilmemektedir. Mevcut numuneye test ekleme yada hasta bilgilerinde bir düzeltme talep ediliyorsa bu talep,  yeni bir Test İstem Formu  ya da kurumun kaşesi ve düzeltmeyi isteyen kişinin adı soyadı ve imzasını içeren istek yazısının yazılı olarak bildirilmesi ile yapılır.  Laboratuvarımız  bunların haricindeki değişiklikleri kabul etmemektedir.\r\n\r\nHasta numunesinin yetmemesi  yada bir nedenle yeni örneğe ihtiyaç olması halinde bu durum açıklaması ile birlikte kurumunuza bildirilecek ve yeni örnek talep edilecektir.\r\n\r\nAcil Test İstemleri \r\n\r\nÖzel Viromed Laboratuvarları Test Kataloğu’nda yer alan sonuç bildirme süreleri dışında acil çalışılması istenen test talebi olması halinde, Test Talep Formu üzerine büyük harfle ve kırmızı kalemle ACİL ibaresi yazılır. Numuneyi almak için gelen kuryelere de bu konuda bilgi verilir. Gerekirse telefonla aranarak laboratuvarımız bu konu hakkında bilgilendirilir.\r\n\r\nKuryenin uğrama saati dışında acil talep olması durumunda ise telefonla laboratuvara bilgi verilip, kuryenin talepte bulunan merkeze yönlendirilmesi sağlanır.\r\n\r\nAcil numuneler laboratuvara ulaştıktan sonra hemen işleme alınıp acil olarak çalışılır.\r\n\r\n \r\n\r\nUygun Olmayan Numunenin Reddedilmesi\r\n\r\nLaboratuvarımıza ulaşan numunelerin kabulü, bilimsel kriterlere uygun ve standart bir şekilde yapılmaktadır.\r\n\r\nLaboratuvarımıza ulaşan numuneler aşağıdaki nedenlerden dolayı reddedilebilir; \r\n

  \r\n

 • Hemolizli, lipemik ve pıhtılı kan numuneleri,
 • \r\n

 • İşaretli çizgiden az ya da fazla miktarda alınmış kan numuneleri (koagulasyon testleri, hemogram sonucuna anlamlı etkisi olmaktadır),
 • \r\n

 • Uygun olmayan koruyucu ilave edilmiş numuneler,
 • \r\n

 • Etiketlenmemiş ya da üzerinde kimlik bilgisi yazılmamış numuneler,
 • \r\n

 • Numunenin uygun olmayan bir şekilde toplanması,
 • \r\n

 • Numunenin uygun olmayan tüpe veya kaba alınması,
 • \r\n

 • Kırık, çatlak kap ile gönderilen ve kap veya enjektörün dışına sızmış numuneler,
 • \r\n

 • Bir başka materyalle kontamine numuneler (idrarın dışkı ile karışmış olması gibi),
 • \r\n

 • İstem formundaki bilgilerle örnek kabındaki bilgilerin uyumsuzluğu (faks ya da e-mail ile teyit alınır),
 • \r\n

 • Laboratuvara uygun taşıma koşullarında ulaşmamış numuneler
 • \r\n

\r\n \r\n\r\nUygun olmayan örneğin reddedilmesi halinde durum kayıt altına alınır, hekim veya  gönderen merkez bilgilendirilir ve yeni numune istenir.  Reddedilen örneğin yenisi geldiğinde, yeni örnek numarası ile çalışmaya alınır.\r\n\r\nTekrar numune alınmasının mümkün olmadığı hallerde (BOS, perikard, plevra, eklem içi sıvı, vb. alınması) hekimin isteğine bağlı olarak numune çalışmaya alınır ve sonuç raporunda durum belirtilir.\r\n\r\nPanik Değer Bildirimi \r\n\r\nTest sonuçlarının panik değer listesinde belirlenen sınırları aşması halinde, istemi yapan kurumun sorumlusuna acilen bilgilendirme yapılır ve durum  kayıt altına alınır.\r\n\r\nTestin Ertelenmesi Durumu \r\n\r\nTest Kataloğu’nda belirtilen sürelerde çıkması gereken sonuçlar, herhangi bir nedenle zamanında çıkmayacaksa, istemi yapan kurumun sorumlusuna bilgilendirme yapılır ve durum  kayıt altına alınır.\r\n\r\nTehlikeli Malzeme ve Atıkların Toplanması ve Atılması\r\n\r\nLaboratuvarımızda analizi yapılan tüm numuneler ve atıkların bertarafı için gerekli önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda, laboratuvarımızda analiz sonrası  biriken tıbbi atıkların halk sağlığına ve çevreye zarar vermeden kaynağında ayrıştırılarak toplanması ve atılması işlemleri “Tehlikeli Malzeme ve Atıkların Toplanması ve Atılması  Talimatı”na uygun olarak yapılmaktadır.