Biz Kimiz?

Doğru tanı ve başarılı bir tedavide en önemli adım, güvenilir bir laboratuvar desteğidir. Bu bilinç ile 2011 yılında, sağlık sektöründe yılları kapsayan tecrübemizi, laboratuvar hizmetlerine taşıyarak, verdiğimiz tüm hizmetlerde dünyada kabul gören yöntemleri uygulamayı ve kalite bilincini geliştirmeyi misyon edindik.

Hedeflediğimiz üzere, 2013 yılında TÜRKAK onaylı TS EN ISO 15189 Akreditasyon Belgesini almış bulunmaktayız. Bu kalite anlayışıyla, güncel gelişmeler ışığında, her biri alanında uzmanlaşmış doktor ve personel kadrosuyla kurum ve hastalarımıza hizmet verdiğimiz, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji,Seroloji birimlerini içeren laboratuvarımızda, Patolojibiriminin de bulunması ayrı bir değer katmaktadır.

Kısa zamanda, Türkiye çapında hizmet verdiğimiz özel ve kamu kuruluşlarının sayısı hızla artmıştır. Amacımız sadece hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşlarının sayısını arttırmak değil, aynı zamanda test portföyünü geliştirerek ve müşteri taleplerini de dikkate alarak, uygun fiyatla, zamanında, güvenilir sonuçlar vermektir. İşbirliğimizin artarak devam etmesi dileğiyle, merhaba!

Kalite Politikamız

Özel Viromed Laboratuvarları, hizmetlerini (biyokimya, mikrobiyoloji ve patoloji) yüksek kalitede sunmak için müşteri istekleri doğrultusunda belirlenen, kabul görmüş bilimsel kriterlere, varsa ulusal ve uluslararası standartlara, TS EN ISO 15189 standardına uygun metotlar kullanarak doğru, kesin ve güvenilir, tarafsız sonuçları vermeyi hedefler.

Bu hedefler doğrultusunda;

 • Laboratuvar testlerimizi uygun fiyatla, zamanında ve güvenilir olarak sunacağımızı,
 • Müşteri taleplerini dikkate alarak, değerlendirip iyileştirici faaliyetlerde bulunacağımızı ve müşteri memnuniyetini artıracağımızı,
 • Yönetim ve çalışanlar olarak, tüm ünitelerde kaliteli hizmet bilincini yerleştireceğimizi
 • Eğitim programları oluşturarak çalışanların kalite arttırma faaliyetlerine katılımını sağlayacağımızı,
 • Laboratuvar hizmetlerinde, laboratuvar güvenliği ilkelerine uygun, her zaman temiz ve bakımlı elemanlarla güler yüzlü, kibar, hastaya değer veren, disiplinli bir çalışma biçimi sergileyeceğimizi,
 • İyi eğitilmiş ve kalite yönetim sistemi dokümantasyonunu bilen ve uygulayan personel, kabul gören test yöntemleri ve gelişmiş cihazlar kullanarak sürekli bilgi üreten modern bir laboratuvar olacağımızı,
 • Test çalışmalarında görev alan bütün personelin kalite dokümantasyonu hakkında bilgi edinmesini sağlayacağımızı ve politikaları ve prosedürleri her zaman uygulayacağımızı,
 • Laboratuvar yönetimi olarak, yasal mevzuat şartlarına, etik kurallara, laboratuvarın iyi meslek ilkelerine, analizlerin kalitesine ve kalite yönetim sistemine her zaman uyacağımızı,
 • TS EN ISO 15189 Standardı kapsamında oluşturulan kalite yönetim sistemini uygulayacağımızı ve etkinliğini sürekli geliştireceğimizi taahhüt ederiz.

Yönetim Deklarasyonu

Özel Viromed Laboratuvarları, test çalışmalarının TS EN ISO 15189 standardının şartlarını karşılanmasından, müşterilerin ve tanınmayı sağlayan yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gerçekleşmesinden sorumludur.

Klinik laboratuvarlara vermiş olduğumuz test hizmetinde tarafsızız. Kendimizi, elemanlarımızı ve teknik kararları etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan uzak çalışıyoruz. Özel Viromed Laboratuvarları, karar verme bağımsızlığına sahiptir ve test çalışmaları ile ilgili dürüstlüğü tehlikeye atacak hiç bir faaliyet içinde yer almaz.

Modern, bakımlı ekipman ve eğitim seviyesi yüksek personel ile doğru, güvenilir uluslararası kalite standartlarında test hizmeti veriyoruz. Bulunan test sonuçlarını hiçbir etki altında kalmadan doğru olarak raporluyor ve bildiriyoruz.

Bu amaçla laboratuvarımızda;

 • Faaliyetlerimizin, ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulmasını,
 • Etik değerlere bağlı kalınmasını, müşterilere ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasının sağlanmasını,
 • Laboratuvar sonuçlarının muhafaza edilmesini ve güvenli bir şekilde müşteriye ulaştırılmasını,
 • Yeterlik, tarafsızlık, karar verme ve çalışmalarda güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmamayı,
 • Müşteriye hizmet verirken beklenen kalite seviyesinin sağlanmasını,
 • Vereceğimiz hizmetin belirlenen standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesini,
 • Söz konusu bilgileri, hasta onayı dışında ya da yasal yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacağını,
 • Laboratuvarımız hasta hakları, sonuç güvenliği veri bütünlüğü, erişim ve uygulama ile ilgili gizlilik ilkelerine bağlı kalacağını,
 • TS EN ISO/IEC 15189 şartlarını karşılamak çerçevesinde, laboratuvar çalışanlarımızın ve yönetimde görev alan kişilerin kalite dokümantasyonunu öğrenmelerini, politika ve prosedürleri uygulamalarını ve yönetiminin etkinliğini sürekli iyileştirilmesini sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

Vizyonumuz

Müşteri istek ve beklentilerini izleyerek “Müşteri Odaklı” bir kurum olmak; otomatik cihaz kullanım payını sürekli arttırarak, insan faktöründen kaynaklanan hataları minimuma indirmek; yeni test sistemlerini tıp alanına girmesini izleyerek tekrarlanabilir, duyarlı ve hızlı yöntemleri kullanmak; otomasyonu tüm aşama ve işlemlerde kullanarak test edilecek örnek sayısını arttırıp kaliteli ve hızlı hizmeti optimum maliyette sunmak vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Misyonumuz

Sağlık sektöründe dünyada kabul gören yöntemleri uygulayarak ve kalite bilincini tüm hizmet birimlerinde geliştirerek “referans” bir laboratuvar olmak misyonuna sahibiz.