Klinik Biyokimya Testleri

SUT NOTEST ADIENDİKASYONNUMUNE TÜRÜ ve
DAYANIKLILIK ŞARTLARI
ÖRNEK MİKTARIÇALIŞMA YÖNTEMİÇALIŞMA ZAMANIRAPOR TARİHİ
9000101,25-Dihidroksi Vitamin DVitamin D3'ün vücuttaki aktif formudur. Hiperkalseminin ayırıcı tanısında, kronik böbrek yetmezliği, hipo ve hiperparatiroidizmde, sarkoidozis, malignitelerdeSerum
(Oda ısısında 3 gün,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 ay)
1 mLRIAPazartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
3 gün sonra
Saat 18:00
9000201,4 Delta-AndrostenedionAndrojen bozukluklarının tanı ve takibinde. Hirsutizm, polikistik over, Konjenital adrenal hiperplazi, Cushing sendromu.Serum
(Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 6 ay)
1 mLCLIASalı / Perşembe2 gün sonra
Saat 18:00
90010011-DeoksikortizolHipotalamik-hipofiz adrenal aksın ve hipofiz ACTH rezervinin değerlendirilmesinde. 11-β hidroksilaz eksikliğine bağlı olarak gelişen adrenokortikal hiperplazi adrenal karsinomlar ve ACTH düzeyinin arttığı durumlarda Serum
(Buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 6 ay)
1 mlRIACuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Aynı gün
Saat 18:00
90012017 OH-ProgesteronKonjenital adrenal hiperplazilerde tarama testiSerum
(Oda ısısında 2 gün, buzdolabında
1 hafta, donmuş halde 6 ay)
1 mLRIASalı / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Aynı gün
Saat 18:00
90011017-Hidroksikortikoidler (17-Ketosteroidler)Erkeklerde androjenik adrenal ve testiküler, kadınlarda ise androjenik adrenal hormon sentezinin değerlendirilmesinde24 Saatlik İdrar ( Numunenin toplanacağı temiz şişenin içine çocuklar için 5 ml asetik asit, yetişkinler için 10 ml 5 M asetik asit koyulur ve idrar üzerine toplanır.)
(Oda ısısında 4 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 ay)
5 mLLC-MS MSPazartesi / Perşembe
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
3 gün sonra
Saat 18:00
90013025-Hidroksi Vitamin DVitamin D eksikliği ve fazlalığının belirlenmesinde, kalsiyum ve fosfor metabolizmasının değerlendirilmesindeSerum (Örnek 10 saatlik açlık sonrası alınmalı ve karanlık ortamda gönderilmelidir)1 mLECLIA / EIAHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
9000705' NükleotidazHepatobilier hastalıkların değerlendirilmesindeSerum
(Oda ısısnda 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEnzimatikPazartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
9001355-Hidroksi İndol Asetik AsitKarsinoid tümörlerin tanısında24 Saatlik İdrar ( Numunenin toplanacağı temiz şişenin içine çocuklar için 5 ml 5 M HCL, yetişkinler için 10 ml 5 M HCL koyulur ve idrar üzerine toplanır. Numune laboratuvara geldiğinde Ph < 4 olmalıdır. Ph 7 nin üzerindeki numuneler test için stabil değildir.İdrar volumü mutlaka bildirilmelidir.)10 mLHPLCHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
7 gün sonra
Saat 18:00
9016305-Hidroksitriptamin (Serotonin) Karsinoid sendrom tanı ve takibindeSerum (Jelli tüp ve antikoagülan içeren tüpller kullanılmamalıdır. Numune alımından 3 gün önce serotonin içeren gıdaların yenilmesi kesilmelidir.)
(Oda ısısında kabul edilmez,
buzdolabında 24 Saat,
donmuş halde 1 ay)
2 mLHPLCHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
15 gün sonra
Saat 18:00
9016305-Hidroksitriptamin (Serotonin) (İdrar)Karsinoid tümörlerin tanı ve takibinde24 Saatlik İdrar (Numunenin toplanacağı temiz şişenin içine çocuklar için 5 ml 5 M HCL, yetişkinler için 10 ml 5 M HCL koyulur ve idrar üzerine toplanır. Numune laboratuvara geldiğinde Ph 2.5 – 3.5 olmalıdır. Ph 7 nin üzerindeki numuneler test için stabil değildir.İdrar volumü mutlaka bildirilmelidir.) Örnek dondurulmuş halde gönderilmelidir.10 mLHPLCHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
15 gün sonra
Saat 18:00
905760AARB Aranması Tüberküloz tanısındaBalgam / BAL / İdrar / BOS /
Eklem sıvısı / Plevra sıvısı
(Oda ısısında 3 gün,
buzdolabında ve
donmuş halde kabul edilmez)
İdrar 10 mL,
diğerleri
5 mL
MikroskopikHer günAynı gün
Saat 18:00
903540ACE (Angiotensin Converting Enzyme)Sarkoidozis tanısında. Ayrıca kronik bronşit, pulmoner fibrozis, romatoid artrit, servikal adenit, Gaucher hastalığıSerum
(Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 2 ay)
1 mL
FotometrikHer günAynı gün
900180ACTH (Adrenokortikotropik Hormon)Pitiuter bez fonksiyonunu gösterir. Hiperkortizolizm, hipokortizolizm, konjenital adrenal hiperplazi ve adrenal karsinomaların ayırıcı tanısındaEDTA'lı plazma (Oda ısısında 2 saat, donmuş halde 3 ay) Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir. Plazma ACTH düzeyi referans aralığı sabah Saat 07:00 - 10:00 arasında alınan kan örnekleri için geçerlidir2 mLECLIAHer günAynı gün
902020Açil karnitin Profili Bkz.Karnitin / Açil karnitin Analizi
906320Adacık Hücre Antikoru (ICA)Tip I Diabetes Mellitusta. Ayrıca DM Tip 1 - 2 ayırımındaSerum (Oda ısısında
2 gün, buzdolabında
2 hafta, donmuş halde 1 yıl)
1 mlIFTSalı
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
912680Adenovirus IgGAdenovirus antikorlarının gösterilmesiSerum (Oda ısısında
2 gün, buzdolabında
2 hafta, donmuş halde 1 yıl)
1 mlEIAPazartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
912690Adenovirus IgMAdenovirus antikorlarının gösterilmesiSerum (Oda ısısında
2 gün, buzdolabında
2 hafta, donmuş halde 1 yıl)
1 mlEIAPazartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
906330Adenovirüs AntijeniAkut diyare oluşturan adenovirüs saptanmasındaGaita
(Oda ısısında 2 saat,
buzdolabında 3 gün,
donmuş halde 1 hafta)
5 grİmmünokromatografik
Her günAynı gün
900160Adenozin deaminaz Aktivitesi (ADA)Hepatit, siroz,hemokromatozis, prostat ve mesane karsinomları, hemolitik anemi, gut, talasemi majör, tüberküloz, otoimmun hastalıklarSerum / Plevra sıvısı
(Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında 3 gün,
donmuş halde 6 ay)
1 mlFotometrikHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Aynı gün
900450ADH (Antidiüretik Hormon, Vazopressin)Ektopoik ADH salgılayan tümörler, pnömoni, pulmoner tüberküloz, Guillain-Barre sendromu, Diabetes insipidus, nefrotik sendromEDTA'lı Plazma
(Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 6 saat, donmuş halde 1 ay)
2 mLRIASalı
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
3 gün sonra
Saat 18:00
902040Adrenalin (Epinefrin) (İdrar)Hipertansiyon, Feokromasitoma, nöroblastoma ve ganglionöromaların tanı ve tedavisinde24 saatlik İdrar
( Numunenin toplanacağı temiz şişenin içine çocuklar için 5 ml 5 M HCL, yetişkinler için 10 ml 5 M HCL koyulur ve idrar üzerine toplanır. Numune laboratuvara geldiğinde Ph 2,5 - 5,5 arasında ayarlanmalıdır. Ph 7 nin üzerindeki numuneler test için stabil değildir.İdrar volumü mutlaka bildirilmelidir.)
10 mLHPLCHer gün7 gün sonra
Saat 18:00
902040Adrenalin (Epinefrin) (Plazma)Hipertansiyon, Feokromasitoma, nöroblastoma ve ganglionöromaların tanı ve tedavisindeEDTA'lı Plazma (Numune alınmadan önce hasta 10 dk oturur halde dinlendirilmelidir. Edta’lı tüpe alınan numune 1 dk boyunca el yordamıyla hafifçe karıştırılmalı ardından tüp 2 dk boyunca buzlu su içerisinde bekletilmeli daha sonra 3000x rpm de 5 dk santrifüj edilmeli ve plazma ayrılmalıdır ve dondurulmalıdır) (Buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 1 ay)
2 mLHPLCHer gün15 gün sonra
Saat 18:00
904290Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT)İntrensek koagülasyon sisteminin değerlendirilmesi, heparin tedavisinin takibiSitrat'lı Plazma
(Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 4 saat, donmuş halde 1 ay)
2 mLKoagülometrikHer günAynı gün
904280Aktive Protein C Rezistansı (APC Rezistansı)Tromboz riskinin değerlendirilmesi, pozitif aile öyküsüSitrat'lı Plazma
(Oda ısısında 2 saat,
buzdolabında 4 ssat,
donmuş halde 2 hafta)
2 mLKoagülometrikPazartesi / Perşembe2 gün sonra
Saat 18:00
900200Alanin Aminotransferaz (ALT)Karaciğer hastalıkları, safra kanalı bozuklukları, kas zedelenmeleri, konjestif kalp yetmezliğiSerum
(Oda ısısında 24 Saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 ay)
1 mLFotometrikHer günAynı gün
900210*AlbuminKaraciğer ve böbrek hastalıkları, kalp yetmezliği, hipertiroidizm, yanıklar ve nutrisyonel durum hakkında bilgi verir.Serum / Mayi
(Oda ısısında 8 Saat,
buzdolabında 8 gün,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLKolorimetrikHer günAynı gün
900210Albumin(BOS)Bakteriyel menenjiit, Guillain-Barre Sendromu,Demiyelinizan hastalıklar,subaraknoid kanama,SSS inflamasyonuBOS
(Oda ısısında 8 Saat,
buzdolabında 8 gün,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLFotometrikHer günAynı gün
900220Aldolaz Miyopati, miyokard infarktüsü, megaloblastik anemi, akut hepatitler ve diğer karaciğer hastalıklarında yükselirSerum
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 5 gün,
donmuş halde 6 ay)
1 mLFotometrikHer günErtesi gün
Saat 18:00
900230AldosteronAdrenal fonksiyonların değerlendirilmesinde kullanılır.Serum
(Oda ısısında 4 saat,
buzdolabında 1 gün,
donmuş halde 1 ay)
Örnek soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.
1 mLRIAPazartesi
Ertesi gün
Saat 18:00
900230Aldosteron (İdrar)Adrenal fonksiyonların değerlendirilmesinde kullanılır. Özellikle hipertansiyonun değerlendirilmesi ve renal hipertansiyon tanısında24 Saatlik İdrar
(Oda ısısında 2 saat,
buzdolabında (koruyuculu) 1hafta donmuş halde 1 ay) Örnek soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.
5 mLRIAPazartesi
Ertesi gün
Saat 18:00
900310Alfa-1 AntitripsinEnfeksiyon, doku nekrozu, travmalarda artar. Eksikliğinde Neonetal hepatosiroz, amfizem, kronik bronşite eğilim Serum
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 5 gün,
donmuş halde 3 ay)
1 mLNefelometrikSalı / CumaAynı gün
900250Alfa-Fetoprotein (AFP)Hepatosellüler ve germ hücreli karsinomlarda, pankreas, mide, kolon ve akciğer gibi diğer bazı kanserlerde ve gebelerde fetal anomalilerin araştırılmasındaSerum
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 3 ay)
1 mLECLIAHer günAynı gün
900270Alfa-galaktosidazLipid depo hastalıklarının araştırılmasıEDTA'lı Tam Kan
(Buzdolabında 1 hafta)
Donmuş örnekler kabul edilmez
3 mLLC-MS MSHer gün30 gün sonra
900340Alkalen Fosfataz (ALP)Karaciğer, safra kesesi ve kemik dokusuna bağlı hastalıkların değerlendirilmesinde Serum
(Oda ısısında 4 gün,
buzdolabında 4 gün,
donmuş halde 2 ay)
Donmuş örnekler kabul edilmez
1 mLFotometrikHer günAynı gün
900350Alkalen Fosfataz (kemiğe spesifik)Osteoporoz, kemik metastazları, hiperparatiroidizmdeSerum
(Oda ısısında 2 saat,
buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLCLIAPazartesi / Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
8 gün sonra
Saat 18:00
900360Alkalen Fosfataz İzoenzimleriAlkalen fosfataz yüksekliğinin kaynağının bulunabilmesi amacıyla yapılır. ALP, karaciğer, kemik ve mevcutsa intestinal ve plasental fraksiyonlarına ayrılır.Serum
(Oda ısısında 1 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mlElektroforezPazartesi / Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
8 gün sonra
Saat 18:00
912880Alkol (Etanol)Alkol kullanımının tespitiSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 ay) Örnek hava ile temas etmemelidir.
1 mLKromotografikPazartesi / Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
16 gün sonra
Saat 18:00
900361AlüminyumMesleki maruziyet, alüminyum tedavisi ve hemodiyaliz hastalarının takibindeSerum / 24 Saatlik İdrar (Örnekler soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.) 2 mL / 10mL
AASPazartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
900370AmilazAkut veya kronik pankreatit, safra yolu hastalıkları, böbrek yetmezliği, parotitisSerum
(Oda ısısında 1 hafta,
buzdolabında 1 ay,
donmuş halde 1 ay)
1 mLFotometrikHer günAynı gün
900370Amilaz (İdrar)Akut veya kronik pankreatitli hastaların takibinde24 Saatlik İdrar / Spot İdrar (Oda ısısında
1 hafta, buzdolabında 1 ay,
donmuş halde kabul edilmez) NOT: İdrar pH'sı < 6:0 ise amilaz aktivitesi % 30 azalır. Bu durumda 2 mL/L % 5 NaOH ekelenerek pH'nın > 6.0 olması sağlanır.)
1 mLFotometrikHer günAynı gün
902940Amilaz (Pankreatik)Pankreas hastalıklarının değerlendirilmesindeSerum
(Oda ısısında 1 hafta,
buzdolabında 1 ay,
donmuş halde 1 ay)
1 mlEnzimatikHer gün2 gün sonra
Saat 18:00
900380Aminoasit (İdrar)Amino asit metabolizması bozukluklarında (1 çalışmada aynı anda 38 adet amioasit kantitatif olarak hesaplandığı için sut karşılığı 1 test 900380 x 38 şeklinde fatura edilir.)Spot İdrar
(Oda ısısında kabul edilmez,
buzdolabında 7 gün,
donmuş halde 1 ay)
10 mLHPLCHer gün5 gün sonra
900380Aminoasitler (Serum)Amino asit metabolizması bozukluklarında (1 çalışmada aynı anda 38 adet amioasit kantitatif olarak hesaplandığı için sut karşılığı 1 test 900380 x 38 şeklinde fatura edilir.)Heparin'li / EDTA'lı Plazma (En az 12 saatlik açlıktan sonra kan numunesi alınmalıdır ve 45 dk içinde plazma ayrılmalıdır)
(Oda ısısında kabul edilmez,
buzdolabında 7 gün,
donmuş halde 1 ay)
2 mLHPLCHer gün5 gün sonra
907350Amip AntijeniBkz. Entamoeba histolytica adezin antijeni
907360Amip AntikoruBkz. Entamoeba histolytica antikoru
900410AmonyakKaraciğer yetmezliği, Reye Sendromu, Hepatik KomaEDTA'lı Plazma (Dondurulumuş halde ) Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden ve havayla temas ettririlmeden hemen ayrılmalı ve dondurularak gönderilmelidir.2 mLFotometrikHer günErtesi gün
Saat 18:00
906770ANCA Profil (c-ANCA, p-ANCA)Sistemik vaskülitlerin ayırıcı tanısında (Wegener Granulomatozis, Mikroskopik poliangitis) Serum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIAHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
3 gün sonra
Saat 18:00
900420Anti Beta-2 Glikoprotein 1 IgAArterial ve venöz tromboz riskinin araştırılmasıSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mlEIAPazartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
900430Anti Beta-2 Glikoprotein 1 IgGArterial ve venöz tromboz riskinin araştırılmasıSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mlEIAPazartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
900440Anti Beta-2 Glikoprotein 1 IgMArterial ve venöz tromboz riskinin araştırılmasıSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mlEIAPazartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
907101Anti CCPRomatoid artrit tanısındaSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLECLIAHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
906410Anti ds-DNASistemik lupus eritematoz (SLE) tanı ve takibindeSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIAPazartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
906420Anti Düz Kas Antikoru (ASMA)Kronik aktif hepatit nedeninin araştırılmasındaSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLİFAPazartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
906430Anti Endomisyum Antikor IgA Celiac hastalığı ve dermatitis herpetiformisSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIAPerşembeErtesi gün
Saat 18:00
906430Anti Endomisyum Antikor IgGCeliac hastalığı ve dermatitis herpetiformisSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIAPerşembeErtesi gün
Saat 18:00
904340Anti Faktör Xa AktivitesiKanama diyatezinin araştırılmasıSitrat'lı Plazma
(Oda ısısında 8 Saat,
buzdolabında 24 Saat,
donmuş halde 1 ay)
2 mLKoagülometrikHer günErtesi gün
Saat 18:00
906450Anti Fosfatidilserin IgGAntifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesiSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIA Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
906460Anti Fosfatidilserin IgMAntifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesiSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIA Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
906470Anti Fosfolipid IgGAntifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesiSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIA Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
906480Anti Fosfolipid IgMAntifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesiSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIA Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
906960Anti GAD (Glutamik asit dekarboksilaz antikorları)Tip I diabetes mellitus, otoimmün endokrin hastalıklar ve ensefalomyopatilerin tanısındaSerum
(Oda ısısında 1 gün,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 3 ay)
1 mLEIAÇarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
906490Anti Gliadin lgAGluten duyarlı enteropatiler, celiac hastalığı, sprueSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIA Perşembe
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
906500Anti Gliadin lgGGluten duyarlı enteropatiler, celiac hastalığı, sprueSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIA Perşembe
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
900460Anti Glomerüler Bazal Membran Antikoru (Anti-GBM)Glomerulonefrit, Goodpasture sendromuSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLIFT Pazartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
906510Anti HAV IgGAşılama öncesiSerum
(Oda ısısında 24 saat
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde belirsiz)
1 mLECLIAPazartesi / Çarşamba / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Aynı gün
Saat 18:00
906530Anti HAV IgMAkut Hepatit A şüphesiSerum
(Oda ısısında 24 saat
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde belirsiz)
1 mLECLIAPazartesi / Çarşamba / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Aynı gün
Saat 18:00
906580Anti HBc IgMAkut Hepatit B EnfeksiyonuSerum
(Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat önerilmez,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde belirsiz)
1 mLECLIAHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18 .00
906560Anti HBc Total (IgG)Hepatit B Enfeksiyonu geçirilip geçirilmediği hakkındaSerum
(Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat önerilmez,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde belirsiz)
1 mLECLIAHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18 .00
906600Anti HbeHBV Enfeksiyonunun takibindeSerum
(Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat önerilmez,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde belirsiz)
1 mLECLIAHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18 .00
906620Anti HBsGeçirilmiş Hepatit B Enfeksiyonu veya aşı sonrası immunite tespitindeSerum
(Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat önerilmez,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde belirsiz)
1 mLECLIAHer günAynı gün
906640Anti HCVAkut veya kronik Hepatit C Enfeksiyonu Serum
(Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat önerilmez,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde belirsiz)
1 mLECLIAHer günAynı gün
Saat 18:00
906630Anti HCVAkut veya kronik Hepatit C Enfeksiyonu Serum
(Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat önerilmez,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde belirsiz)
2 mLEIAPazartesi / Çarşamba / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
906650Anti Hepatit E (HEV)Hepatit E enfeksiyonu tanısındaSerum
(Oda ısısında 1 hafta,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
2 mlEIAPerşembe
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
906670Anti HIVHIV enfeksiyonu tanısındaSerum
(Oda ısısında 1 hafta,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde belirsiz)
1 mLECLIAHer günAynı gün
Saat 18:00
906700Anti Histoneİlaçla indüklenmiş Lupus EritematozustaSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLİmmunoblot Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
906980Anti Jo 1 İdyopatik (otoimmün) myozitis (polimyozit/dermatomyozit,
overlap sendromunda myozitis, yumuşak bağ dokusu hastalıkları)
Serum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLİmmunoblot Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
906730Anti Kardiyolipin IgG (ACA IgG)SLE, Lupus benzeri hastalıklar, Maligniteler, Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesiSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
2 mLEIAPazartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
906740Anti Kardiyolipin IgM (ACA IgM)SLE, Lupus benzeri hastalıklar, Maligniteler, Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesiSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
2 mLEIAPazartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
906760Anti Mitokondrial Antikor Tip M-2 (AMA Tip M-2)Primer bilier sirozSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLİFAPazartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
906760Anti Mitokondrial Antikor Tip M-2 (AMA Tip M-2)Primer bilier sirozSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLİmmunoblot Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
906780Anti Nükleer Antikor (ANA)Kollajen doku hastalığı şüphesinde, Otoimmun hastalıkların tanısındaSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLIFAPazartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
906780Anti Nükleer Antikor (ANA)Kollajen doku hastalığı şüphesinde, Otoimmun hastalıkların tanısındaSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIAPazartesi / Perşembe
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Aynı gün
Saat 18:00
906790Anti Parietal Hücre AntikoruTip A Otoimmun Gastrit tanısındaSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLIFAPazartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
906800Anti Ribozomal P ProteinSLE, Sjögren sendromu, skleroderma, mixed konnektif doku hastalığı Serum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLİmmunoblot Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
Anti RSV IgARSV enfeksiyonlarının tanısındaSerum
(Oda ısısnda 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIAPazartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
912700Anti RSV IgGRSV enfeksiyonlarının tanısındaSerum
(Oda ısısnda 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIAPazartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
912710Anti RSV IgMRSV enfeksiyonlarının tanısındaSerum
(Oda ısısnda 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIAPazartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
906990Anti Scl 70 Skleroderma, Progressif sistemik sklerozSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLİmmunoblot Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
906860Anti SentromerCrest sendromuSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLİmmunoblot Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
907000Anti Sm Sistemik Lupus Eritematoz (SLE) tanı ve takibindeSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLİmmunoblot Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
907010Anti Sm / RNPSLE, Sjögren sendromu, skleroderma, mixed konnektif doku hastalığı Serum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLİmmunoblot Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
906870Anti Sm D1Sistemik Lupus Eritematoz (SLE) tanı ve takibindeSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLİmmunoblot Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
704550Anti Sperm Antikoru (ASA)İnfertilite nedeni otoantikorların araştırılmasındaSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIAPerşembe
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
907020Anti SS-A (Ro) Sjögren sendromu, SLE ve romatoit artritSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLİmmunoblot Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
907030Anti SS-B (La) Sjögren sendromu, SLE ve romatoit artritSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLİmmunoblot Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
906880Anti TiroglobulinOtoimmun tiroid hastalıklarının (Hashimato tiroiditi, idiopatik miksödem, Graves hastalığı vb.) tanısındaSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLECLIAHer günAynı gün
900480Anti TPO (Tiroid peroksidaz antikorları)Otoimmun tiroid hastalıklarının (Hashimato tiroiditi, iidiopatik miksödem, Graves hastalığı vb.) tanısındaSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 ay)
1 mLECLIAHer günAynı gün
905610Antibiyotik Duyarlılık TestiÜretilen bakterinin antibiyotiklere hassasiyetinin tespitinde Genç bakteri suşuOtomatizeHer günErtesi gün
Saat 18:00
900475Antimüllerien Hormon (AMH)Over yetmezliğinin araştırılmasıSerum
(Oda ısısnda kabul edilmez,
buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 1ay)
1 mLEIASalı
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
904350Antitrombin III AktivitesiTromboz riskinin değerlendirilmesi, pozitif aile öyküsü, karaciğer hastalığı, protein kaybı, oral kontraseptif kullanımıSitrat'lı Plazma
(Oda ısısında 4 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 ay)
2 mLKoagülometrikPazartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
900490Apolipoprotein A-IKoroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde.
Dislipoproteinemi ve hiperlipoproteinemi
Serum
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 8 gün,
donmuş halde 3 ay)
2 mLTürbidimetrikHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
900500Apolipoprotein BKoroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde.
Dislipoproteinemi ve hiperlipoproteinemi
Serum
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 8 gün,
donmuş halde 3 ay)
2mLTürbidimetrikHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
905680Apse KültürüApse oluşumuna neden olacak mikroorganizmaların izolasyonuApse materyali KültürHer gün2 gün sonra
Saat 18:00
900510Aril Sülfataz AMetakromatik lökodistrofi (lipid depo hastalıkları)EDTA'lı Tam Kan
(Buzdolabında 1 hafta, oda ısısında ve donmuş halde kabul edilmez)
3 mLKolorimetrikLaboratuvara danışınız
Laboratuvara danışınız
900511Arsenik Arsenik maruziyeti ve zehirlenmesiEDTA'lı Tam Kan
3 mLAASÇarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
900511Arsenik (İdrar)Arsenik maruziyeti ve zehirlenmesi24 Saatlik İdrar
(Oda ısısında 1 hafta,
buzdolabında 2 hafta (tercih edilir),
donmuş halde 1 yıl)
10 mLAASÇarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
ASCA IgACrohn's hastalığı, Ülseratif kolitSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIACuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
3 gün sonra
Saat 18:00
ASCA IgG Crohn's hastalığı, Ülseratif kolitSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIACuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
3 gün sonra
Saat 18:00
901790Asetaminofen (Parasetamol)Tedavi takibi, ilaç intoksikasyonuSerum
(Oda ısısında 2 hafta,
buzdolabında 2 hafta)
1 mLLC-MS MSPazartesi / Çarşamba,
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
906340Asetilkolin Reseptör AntikoruMyastenia Gravis'te hastalığın remisyonu ve immunsupressif
tedavinin takibinde
Serum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 ay)
1 mLEIASalı
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
900540Asit fosfataz (Total)Prostat kanseri, kemik metastazlarıSerum
(Oda ısısında 3 saat,
buzdolabında 24 saat,
donmuş halde 6 ay)
1 mLFotometrikHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
900571ASO (Antistreptolizin O)A Grubu Beta Hemolitik Streptokok enfeksiyonlarının (Akut romatizmal ateş, post streptokoksik glomerulonefrit) tanısındaSerum
(Oda ısısında 8 Saat,
buzdolabında 8 gün,
donmuş halde 3 ay)
1 mLNefelometrikHer günAynı gün
900580*Aspartat Aminotransferaz (AST)Karaciğer, safra kanalı bozuklukları, kalp ve iskelet kası hastalıklarıSerum
(Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 ay)
1 mLKinetik KolorimetrikHer günAynı gün
907390Aspergillus antijeniBkz. Galaktomannan antijeni
900590BakırBakır yetersizliği (besinsel), Wilson hastalığıSerum
(Jelsiz tüpe alınan örnek hemen santrifüj edilmeli ve serum ayrılmalıdır)
2 mLAASHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
7 gün sonra
Saat 18:00
900590Bakır (İdrar)Wilson hastalığı24 Saatlik İdrar / Spot İdrar
(Oda ısısında 1 hafta,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
10 mLAASHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
7 gün sonra
Saat 18:00
905675Balgam KültürüPatojen mikroorganizmalarin belirlenmesiBalgam
(Oda ısısında 2 saat,
buzdolabında 24 saat,
donmuş halde kabul edilmez)
5 mLKültürHer gün2 gün sonra
Saat 18:00
Bence-Jones Proteini Multiple Myelomanın değerlendirilmesinde (İdrarda Lamda ve kappa hafif zincir ölçümü yapılır) (901.970 ve 902.270 kodları üzerinden fatura edilir)24 Saatlik İdrar
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 ay)
5 mLNefelometrikHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
900620Beta-2 MikroglobulinMultiple myeloma, İnflamasyon, otoimmun hastalıklar, viral enfeksiyonlar Serum / 24 Saatlik İdrar (idrar pH'ı < 6,0 ise 1 M NaOH ilave edilmelidir, soğuk ortamda saklanmalıdır)
(Oda ısısında 8 saat ,
buzdolabında 14 gün,
donmuş halde 1 yıl)
2 mL serum
10 mL idrar
TürbidimetrikHer gün2 gün sonra
Saat 18:00
900650Beta-hCG (Kantitatif)Gebelik tanısı, mol hidatiform, koryonik epitelyoma, testiküler tümörlerSerum
(Oda ısısında 8 saat ,
buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 6 ay)
1 mLECLIAHer günAynı gün
900681Bikarbonat (HCO3 - )Asit baz dengesinin değerlendirimesinde. Tüm ciddi hastalıklar, dehidrasyonSerum
(Oda ısısında 4 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 ay)
Örnek hava ile temas etmemelidir.
1 mLFotometrikHer günErtesi gün
900690Bilirubin (Direk)Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarının değerlendirilmesindeSerum
(Oda ısısında 4 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 6 ay
1 mLFotometrikHer günAynı gün
900690Bilirubin (Total)Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarının değerlendirilmesindeSerum
(Oda ısısında 4 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 6 ay
1 mLFotometrikHer günAynı gün
900700Biotinidaz AktivitesiYeni doğanlarda biyotin eksikliği semptomlarının
(epilepsi ,solunum problemleri, deri döküntüleri,
alopesi) araştırılması
Serum
(Oda ısısında 1 saat ,
buzdolabında 4 saat,
donmuş halde 1 ay)
1mLFotometrik Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
905680Boğaz KültürüA Grubu Beta Hemolitik Streptokok enfeksiyonlarının tanısındaBoğaz sürüntüsü KültürHer gün2 gün sonra
Saat 18:00
907050Borrelia Burgdorferi IgGLyme hastalığının tanısında Serum
(Oda ısısında 2 gün ,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 ay)
1 mLEIASalı
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
907040Borrelia Burgdorferi IgG (Western Blot)Lyme hastalığının tanısında Serum
(Oda ısısında 2 gün ,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 ay)
1 mLWestern BlotSalı
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
907060Borrelia Burgdorferi IgMLyme hastalığının tanısında Serum
(Oda ısısında 2 gün ,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 ay)
1 mLEIASalı
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
907040Borrelia Burgdorferi IgM (Western Blot)Lyme hastalığının tanısında Serum
(Oda ısısında 2 gün ,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 ay)
1 mLWestern BlotSalı
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
900710BOS İmmünelektroforezMultiple sklerozSerum ve BOS (Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 ay)
1 mLElektroforezPazartesi / Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
8 gün sonra
Saat 18:00
905680BOS KültürüMenenjit etkeninin izolasyon ve identifikasyonuBOS (Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında bekletilmiş ve donmuş haldeki örnekler kabul edilmez)
1 mLKültürHer gün2 gün sonra
Saat 18:00
905760Boyalı Mikrosobik İncelemeGram, Metilen mavisi, Giemza, Wright, Ziehl Nielsen vb. yöntemler ile mikrobiyolojik ve hematolojik incelemeSürüntü örnekleriMikroskopikHer günAynı gün
Saat 18:00
905770Boyasız Direkt Mikroskopik İncelemeMikolojik, bakteriyolojik, parazitolojik ve biyokimyasal amaçlı inceleme Her türlü materyalMikroskopikHer günAynı gün
Saat 18:00
900720Böbrek Taşı AnaliziÜriner sistem taşlarının yapısının belirlenmesiTaş (İdrar kültür kabında ağzı kapalı
gönderilir. Dayanıklılık süresi
belirlenmemiştir)
Kolorimetrik
Kalitatif
Her günErtesi gün
907070Brucella Aglütinasyon Testi
(Rose Bengal)
Brucellozis (Malta ateşi) tanısındaSerum
(Oda ısısında 2 gün ,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 ay)
1 mLAglütinasyonHer günAynı gün
Saat 18:00
907080Brucella Aglütinasyon Testi
(Coombs antiserumu ile)
Brucellozis (Malta ateşi) tanısındaSerum
(Oda ısısında 2 gün ,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 ay)
1 mLAglütinasyonHer gün2 gün sonra
Saat 18:00
907091Brucella IgG Brucellozis (Malta ateşi) tanısındaSerum
(Oda ısısında 2 gün ,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIAPerşembe
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
907092Brucella IgMBrucellozis (Malta ateşi) tanısındaSerum
(Oda ısısında 2 gün ,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 2 ay)
1 mLEIAPerşembe
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
907090Brucella Tüp Aglütinasyonu (Wright)
Brucellozis (Malta ateşi) tanısındaSerum
(Oda ısısında 2 gün ,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 ay)
1 mLAglütinasyonHer günErtesi gün
Saat 18:00
905680Burun Akıntısı KültürüBurun akıntısında patojen mikroorganizmaların izolasyonuBurun Akıntısı
(Oda ısısında 24 saat, Buzdolabında ve donmuş halde kabul edilmez )
KültürHer gün2 gün sonra
Saat 18:00
900740Büyüme Hormonu (Growth Hormon)Hipofiz fonksiyonlarının değerlendirilmesinde. Gigantizm ve Akromegalinin tanı ve tedavisinin takibindeSerum
(Oda ısısında 3 gün ,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLECLIAHer günAynı gün
900750C Peptidİnsülinoma, tip I diabet, endojen insülin salınımının araştırılmasıSerum
(Oda ısısında 8 saat ,
buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 1 ay)
1 mLECLIAHer günAynı gün
900760C1 esteraz inhibitörü (C1 İnaktivatör)Herediter anjioödem, SLE, lenfoma ve diğer lenfoproliferatif hastalıklarSerum
(Oda ısısında 2 saat ,
buzdolabında 6 saat,
donmuş halde 1 ay)
1 mLNefelometrikHer gün2 gün sonra
Saat 18:00
900780C3 (Kompleman 3)Akut inflamatuar hastalıklar, Atopik dematit, bilier obstrüksiyon, otoimmün hastalıklar, nefrit, kronik hepatitSerum
(Oda ısısında 8 saat ,
buzdolabında 24 saat,
donmuş halde 2 hafta)
1 mLTürbidimetrikSalıAynı gün
900790C4 (Kompleman 4)Akut inflamatuar hastalıklar, maligniteler akut glomerülonefrit, otoimmün hastalıklar, nefrit, kronik hepatitSerum
(Oda ısısında 8 saat ,
buzdolabında 24 saat,
donmuş halde 2 hafta)
1 mLTürbidimetrikSalıAynı gün
900810CA 125 Özellikle over maligniteli hastaların takibindeSerum
(Oda ısısında 8 saat ,
buzdolabında 5 gün,
donmuş halde 3 ay)
1 mLECLIAHer günAynı gün
900820CA 15-3 Meme kanserli hastaların tanı, rekürrens, tedavilerinin takibindeSerum
(Oda ısısında 8 saat ,
buzdolabında 5 gün,
donmuş halde 3 ay)
1 mLECLIAHer günAynı gün
900830CA 19-9Tüm gastrointestinal sistem kanserleri ve diğer adenokarsinomalardaSerum
(Oda ısısında 8 saat ,
buzdolabında 5 gün,
donmuş halde 3 ay)
1 mLECLIAHer günAynı gün
900840CA 72-4 Gastrointestinal sistem, over ve meme dokusu primer adenokarsinomlarının rekürrens ve tedavi takibindeSerum
(Oda ısısında 8 saat ,
buzdolabında 5 gün,
donmuş halde 3 ay)
1 mLECLIAHer günAynı gün
905080CD34 analizi
(CD45, CD14, CD34 sonuçları ile birlikte verilir)
Kök hücre nakli (3 adet monoklonal antikor sonucu rapor edilir ve 905.080x3 şeklinde fatura edilir.)EDTA'lı Tam Kan /
Kemik İliği / Aferez Ürünü (Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında veya
donmuş halde kabul edilmez)
3 mLFCHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
905080CD4 / CD8 analizi
(CD4, CD8, CD14, CD45 sonuçları ile
birlikte verilir)
HIV virüsü taşıyan hastalarda AIDS tanı ve takibi ile tedavinin yönlendirilmesinde (4 adet monoklonal antikor sonucu rapor edilir ve 905.080x4 şeklinde fatura edilir.EDTA'lı Tam Kan
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında veya
donmuş halde kabul edilmez)
3 mLFCHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
902030CEA (Karsinoemriyonik Antijen)Kolon, rektum, akciğer, meme, karaciğer, pankreas, mide ve over kanserli hastaların tedavi takibinde Serum
(Oda ısısında 8 saat ,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 6 ay)
1 mLECLIAHer günAynı gün
900860CH 50 Kompleman AktivitesiKlasik yol kompleman defekti şüphesindeSerum
(Donmuş halde gönderilmelidir)
1 mLEIAPerşembe
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
907110Chlamydia Antijeni (Card Test)Ürogenital enfeksiyonlardaServikal / Üretral Sürüntü / Ön İdrar (erkek) (Oda ısısında 1 hafta,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde kabul edilmez)
2 ml idrarİmmünokromatografikHer günAynı gün
Saat 18:00
908130Chlamydia PCRChlamydia Trachomatis enfeksiyonunun hızlı tespitinde Endoserviks / Erkek Üretrasından elde edilen Swab Örnekleri / İdrar
(Oda ısısında 6 gün,
buzdolabında 6 gün,
donmuş halde kabul edilmez)
2 ml idrarPCRHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
7 gün sonra
Saat 18:00
907120Chlamydia pneumoniae IgARespiratuvar enfeksiyonların ayırıcı tanısındaSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLIFTÇarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
907130Chlamydia pneumoniae IgG Respiratuvar enfeksiyonların ayırıcı tanısındaSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLIFTÇarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
907140Chlamydia pneumoniae IgM Respiratuvar enfeksiyonların ayırıcı tanısındaSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLIFTÇarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
907160Chlamydia trachomatis IgG Klamidya enfeksiyonlarının (pelvik inflamatuvar hastalıklar,trahom, pneumoni vb.) incelenmesindeSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLIFTÇarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
907170Chlamydia trachomatis IgM Klamidya enfeksiyonlarının (pelvik inflamatuvar hastalıklar,trahom, pneumoni vb.) incelenmesindeSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLIFTÇarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
900871CivaMesleki maruziyet, intoksikasyonEDTA'lı Tam Kan
(Cıva uçucu olduğundan 7 günden uzun süreli saklamalarda konsantrasyonu azalabilir)
3 mLAASÇarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
5 gün sonra
Saat 18:00
900871Civa (İdrar)Mesleki maruziyet, intoksikasyon24 Saatlik İdrar
(Oda ısısında 4 saat,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
10 mLAASÇarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
5 gün sonra
Saat 18:00
902190CK (Total Kreatin Kinaz )Bkz. Kreatin kinaz (CK)
902200CK İzoenzim ElektroforeziCK izoenzimlerinin tespitiSerum
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 ay)
1 mLElektroforezPazartesi / Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
20 gün sonra
Saat 18:00
900880CK-MBAkut myokard enfarktüsü tanısıSerum
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 6 ay)
1 mLFotometrikHer gün
Aynı gün
907180Clostridium Difficile Toksin A Diyare, özellikle antibiyotik tedavisi esnasında veya sonrasında (antibiyotikle ilişkili psödomembranöz kolit)Gaita
(Oda ısısında 2 saat,
buzdolabında 3 gün,
donmuş halde 1 hafta)
5 grİmmunokromatografikHer günAynı gün
Saat 18:00
907190Clostridium Difficile Toksin A ve BDiyare, özellikle antibiyotik tedavisi esnasında veya sonrasında (antibiyotikle ilişkili psödomembranöz kolit)Gaita
(Oda ısısında 2 saat,
buzdolabında 3 gün,
donmuş halde 1 hafta)
5 grİmmunokromatografikHer günAynı gün
Saat 18:00
908140CMV DNA, KantitatifCMV enfeksiyonunun tanımlanmasındaEDTA'lı Tam Kan / BOS / Amniyotik Sıvı / İdrar / Biyopsi Materyali3 mLReal Time PCRHer gün1 Hafta Sonra
906350CMV IgGGeçirilmiş CMV Enfeksiyonu tanımlanmasındaSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIAPazartesi / Çarşamba / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Aynı gün
Saat 18 .00
906360CMV IgGGeçirilmiş CMV Enfeksiyonu tanımlanmasındaSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLECLIAHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18 .00
907220CMV IgG Avidite TestiCMV enfeksiyonunda immünizasyon zamanının tahmini belirlenmesiSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLCLIAHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
3 gün sonra
Saat 18 .01
906380CMV IgMAkut CMV Enfeksiyonu tanımlanmasındaSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIAPazartesi / Çarşamba / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Aynı gün
Saat 18 .00
906370CMV IgMAkut CMV Enfeksiyonu tanımlanmasındaSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLECLIAHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18 .00
900901CRP (C Reaktif Protein)Enfeksiyon ve enflamasyonların değerlendirilmesindeSerum
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 8 gün,
donmuş halde 3 yıl)
1 mLTürbidimetrikHer günAynı gün
Saat 18:00
905830Cryptosporidium AntijenDiyare nedenin araştırılmasındaGaita (Toplandıktan sonra 1 saat içinde % 10'luk formalin solüsyonunun içine konur) (Oda ısısında 9 ay,
buzdolabında 9 ay,
donmuş halde kabul edilmez)
5 grİmmünokromatografikHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
900950ÇinkoMesleki maruziyet, eksikliğinin tespitiSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLFotometrikHer günAynı gün
900950Çinko (Eritrosit içi)Mesleki maruziyet, eksikliğinin tespitiEDTA'lı Tam Kan (Oda ısısında 2 hafta,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 2 hafta)
3 mlAASHer gün4 gün sonra
Saat 18:00
900970Çok Uzun Zincirli Yağ AsitleriYağ asidi oksidasyon defektleriSerum / EDTA'lı Plazma
(Oda ısısında kabul edilmez,
buzdolabında 2 saat ,
donmuş halde 1 ay)
2 mLGC- MSÇarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
5 gün sonra
Saat 18:00
904400D-DimerDissemine intravasküler koagülasyon, derin ven trombozu, pulmoner emboli şüphesindeSitrat'lı Plazma
(Oda ısısında 4 saat,
buzdolabında 8 saat,
donmuş halde 1 ay)
2 mLFotometrikHer günAynı gün
907230Delta Antijeni (Hepatit D virüs antijeni)Hepatit B vakalarında delta virüsle
süper enfeksiyon şüphesi
Serum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIASalı
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
907240Delta Antikoru (Hepatit D virüs antikoru)Hepatit B vakalarında delta virüsle
süper enfeksiyon şüphesi
Serum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIASalı
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
901020DemirDemir eksikliği, anemilerin ayırıcı tanısı, demir yüklenmesi, demir malabsorpsiyonuSerum (Numune sabah 10-12 saat açlık sonrası alınmalıdır) (Oda ısısında 4 gün,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 3 yıl)
1 mLFotometrikHer günAynı gün
901040Demir Bağlama KapasitesiDemir eksikliği, anemilerin ayırıcı tanısı, demir yüklenmesi, demir malabsorpsiyonuSerum (Numune sabah 10-12 saat açlık sonrası alınmalıdır) (Oda ısısında 4 gün,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 3 yıl)
1 mLFotometrikHer günAynı gün
901050Deoksipiridinolin-PiridinolinKemik metabolizmasının değerlendirilmesinde24 Saatlik İdrar (Numunenin toplanacağı temiz şişenin içine çocuklar için 5 ml 5 M HCL, yetişkinler için 10 ml 5 M HCL koyulur ve idrar üzerine toplanır) (Oda ısısında 2 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 3ay)
10 mLHPLCHer gün6 gün sonra
Saat 18:00
905680Deri Lezyon KültürüCilt enfeksiyonlarında etken mikroorganizmanın izolasyonuKültür MateryaliKültürHer gün2 gün sonra
Saat 18:00
901000DHEA-S (Dehidroepiandrosteron Sülfat)Hirsutizm, polikistik over sendromu, adrenal hiperplazi ve adrenal karsinomların değerlendirilmesindeSerum
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 6 ay)
1 mLECLIAHer günAynı gün
901790Difenilhidantoin Bkz. Fenitoin
901790Digoksinİlaç düzeyinin takibindeSerum
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 6 ay)
1 mLCLIAHer günErtesi gün
Saat 18:00
901010Dihidrotestosteron (DHT)Hipogonadizm, hirsutizmSerum
(Oda ısısında 2 saat,
buzdolabında 24 saat,
donmuş halde 6 ay)
1 mLRIAPazartesi / Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
13 gün sonra
Saat 18:00
705210Direkt Coombs (Polispesifik)Eritrositlerin yüzeyindeki antikorların varlığıının araştırılması, otoimmun hemolitik anemi, ilaçla indüklenen hemolitik anemi, hemolitik transfüzyon reaksiyonlarıEDTA'lı Tam Kan3 mLAglütinasyonHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Aynı gün
Saat 18:00
901100Doku Transglutaminaz Ig A Celiac hastalığı, dermatitis herpetiformisSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIAPerşembe
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
901110Doku Transglutaminaz Ig G Celiac hastalığı, dermatitis herpetiformisSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIAPerşembe
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
902040Dopamin (İdrar)Feokromasitoma şüphesi, nöroblastoma, ganglionöroma ve hipertansiyonun değerlendirilmesinde24 Saatlik İdrar ( Numunenin toplanacağı temiz şişenin içine çocuklar için 5 ml 5 M HCL, yetişkinler için 10 ml 5 M HCL koyulur ve idrar üzerine toplanır. Numune laboratuvara geldiğinde Ph 2,5 - 5,5 arasında ayarlanmalıdır. Ph 7 nin üzerindeki numuneler test için stabil değildir.İdrar volumü mutlaka bildirilmelidir.)10 mLHPLCHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
8 gün sonra
Saat 18:00
902040Dopamin (Plazma)Feokromasitoma şüphesi, nöroblastoma, ganglionöroma ve hipertansiyonun değerlendirilmesindeEDTA'lı Plazma (Numune alınmadan önce hasta 10 dk oturur halde dinlendirilmelidir. Edta’lı tüpe alınan numune 1 dk boyunca el yordamıyla hafifçe karıştırılmalı ardından tüp 2 dk boyunca buzlu su içerisinde bekletilmeli daha sonra 3000x rpm de 5 dk santrifüj edilmeli ve plazma ayrılmalıdır ve dondurulmalıdır) 2 mLHPLCHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
15 gün sonra
Saat 18:00
901120Down Sendromu Birinci Trimester Tarama Testi
(İkili Tarama Testi)
(Free β-hCG, PAPP-A)
Down sendromlu gebelik riski. Gebeliğin erken döneminde (11 hafta - 13 hafta 6 gün) PAPP-A ve free beta-hCG ölçümü ve NT [nuchal translucency] dikkate alınarak yapılan prenatal tarama testi.Serum yapılan kantitatif risk tayini. 11 hafta-13 hafta 6 gün arasındaki gebeliklerde uygulanabilir.)2 mLECLIAHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
904090Down Sendromu İkinci Trimester Tarama Testi
(Üçlü Tarama Testi)
(E3-HCG-AFP)
Down sendromlu (Nöral tüp defekti, trizomi 21, trizomi 18) gebelik riskinin belirlenmesinde prenatal tarama testiSerum
(Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 ay)
1 mLECLIAHer gün2 gün sonra
Saat 18:00
Down Sendromu Dörtlü Tarama Testi
(Dörtlü Tarama Testi)
(E3-HCG-AFP-İnhibin A)
Down sendromlu (Nöral tüp defekti, trizomi 21, trizomi 18) gebelik riskinin belirlenmesinde prenatal tarama testiSerum
(Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 ay)
1 mLECLIAHer gün2 gün sonra
Saat 18:00
EBV DNA (PCR)EBV virüsünün belirlenmesindeSerum
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 3 gün,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLPCRHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
7 gün sonra
Saat 18:00
907280EBV EA IgG EBV enfeksiyonunun değerlendirilmesindeSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLIFAPerşembe
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
907290EBV EBNA IgGEBV enfeksiyonunun değerlendirilmesindeSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIAPerşembe
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
907300EBV EBNA IgMEBV enfeksiyonunun değerlendirilmesindeSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIAPazartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
907310EBV VCA IgGEBV enfeksiyonunun değerlendirilmesindeSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIAÇarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
907320EBV VCA IgMEBV enfeksiyonunun değerlendirilmesindeSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIAÇarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
906430Endomisyum Antikor (EMA) IgA Bkz. Anti Endomisyum Antikor IgA
906430Endomisyum Antikor (EMA) IgG Bkz. Anti Endomisyum Antikor IgG
907350Entamoeba Histolytica Adezin Antijeni (Dışkı)Gaitada Entamoeba histolytica antijeninin araştırılmasıGaita
(Oda ısısında kabul edilmez,
buzdolabında 48 saat,
donmuş halde 1 hafta)
5 grEIAHer günAynı gün
Saat 18:00
907360Entamoeba Histolytica Antikor (IHA)Ekstra-intestinal amebiasis (özellikle karaciğer absesi)Serum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLIHAHer gün2 gün sonra
Saat 18:00
904460Eozinofil (Total)Allerjik hastalıklarlar, parazitik enfeksiyonlar değerlendirilmesinde EDTA'lı Tam Kan
(Oda ısısında 4 saat,
buzdolabında 24 saat,
donmuş halde kabul edilmez)
3 mlCell-Counter
Mikroskopik
Her günAynı gün
Saat 18:00
904450Eozinofil Katyonik Protein (ECP)Atopik dermatit ve bronşiyal astım vakalarında infektif aktivitenin ve tedavi etkinliğinin değerlendirilmesiSerum (Kanı normal kırmızı kapaklı tüplere aldıktan sonra 60 dk oda ısısında bekletin. 10 dk yaklaşık 1000 rpm'de santrifüj edin, serumu temiz bir tüpe ayırın) (Oda ısısında kabul edilmez,
buzdolabında 5 gün,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLCLIAPazartesi / Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)
2 gün sonra
Saat 18:00
904470EritropoetinPrimer ve sekonder polisiteminin ayırıcı tanısında, renal anemi tedavi takibinde, eritropoetin üreten tümörlerde ve gebelikteSerum
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 2 ay)
1 mLCLIASalı
(Saat 11:00'den sonra
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)
2 gün sonra
Saat 18:00
901160Estradiol (E 2 )Over fonksiyonlarının değerlendirilmesi, ovülasyon indüksiyonunun takibi ve erkeklerde jinekomastinin değerlendirilmesinde Serum
(Oda ısısında 2 saat,
buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 6 ay)
1 mLECLIAHer günAynı gün
901170Estriol (E3)İntrauterin fetüsün durumunun değerlendirilmesiSerum
(Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 ay)
1 mLECLIAHer günAynı gün
904530Faktör II (Protrombin)Uzamış aPTT ve PTZ'li hastalarda kanamaya eğilimin araştırılmasıSitrat'lı Plazma
(Oda ısısında 4 saat,
buzdolabında 8 saat,
donmuş halde 2 hafta)
2 mLKoagülometrikSalı / Perşembe / Cumartesi
(Saat 11:00'den sonra
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)
2 gün sonra
Saat 18:00
904530Faktör IX (Christmas faktör)Hemofili B, Oral antikoagülan kullanımı, şiddetli karaciğer hastalığıSitrat'lı Plazma
(Oda ısısında 4 saat,
buzdolabında 8 saat,
donmuş halde 2 hafta)
2 mLKoagülometrikSalı / Perşembe / Cumartesi
(Saat 11:00'den sonra
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)
2 gün sonra
Saat 18:00
904550Faktör IX İnhibitörüHemofili B tedavi takibiSitrat'lı Plazma
(Oda ısısında 4 Saat,
buzdolabında 8 Saat,
donmuş halde 2 hafta)
2 mLKoagülometrikSalı / Perşembe / Cumartesi
(Saat 11:00'den sonra
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)
2 gün sonra
Saat 18:00
904530Faktör V (Proakselerin)Uzamış aPTT ve PTZ'li hastalarda kanamaya eğilimin araştırılmasıSitrat'lı Plazma
(Oda ısısında 4 saat,
buzdolabında 8 saat,
donmuş halde 2 hafta)
2 mLKoagülometrikSalı / Perşembe / Cumartesi
(Saat 11:00'den sonra
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)
2 gün sonra
Saat 18:00
Faktör V Leiden mutasyonuKalıtsal trombofililerde (pıhtılaşma bozukluğu) EDTA'lı Tam Kan
(Oda ısısında 3 gün,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde kabul edilmez)
3 mLReal Time PCRHer gün
(Saat 11:00'den sonra
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)
6 gün sonra
Saat 18:00
904530Faktör VII (Prokonvertin)Kanamaya eğilim ve uzamış PTZSitrat'lı Plazma
(Oda ısısında 4 saat,
buzdolabında 8 saat,
donmuş halde 2 hafta)
2 mLKoagülometrikSalı / Perşembe / Cumartesi
(Saat 11:00'den sonra
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)
2 gün sonra
Saat 18:00
904550Faktör VIII İnhibitörüFaktör VIIII inhibitörlerinin varlığınının araştırılmasında (tedaviye bağlı veya spontan)Sitrat'lı Plazma
(Oda ısısında 4 saat,
buzdolabında 8 saat,
donmuş halde 2 hafta)
1 mLKoagülometrikSalı / Perşembe / Cumartesi
(Saat 11:00'den sonra
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)
2 gün sonra
Saat 18:00
904530Faktör VIIII Uzamış aPTT'li hastalarda kanamaya eğilimin araştırılması, hemofili A, Von Willebrand hastalığıSitrat'lı Plazma
(Oda ısısında 4 saat,
buzdolabında 8 saat,
donmuş halde 2 hafta)
1 mLKoagülometrikSalı / Perşembe / Cumartesi
(Saat 11:00'den sonra
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)
2 gün sonra
Saat 18:00
904530Faktör X (Stuart Faktör)Uzamış aPTT ve PTZ'li hastalarda kanamaya eğilimin araştırılmasıSitrat'lı Plazma
(Oda ısısında 4 saat,
buzdolabında 8 saat,
donmuş halde 2 hafta)
1 mLKoagülometrikSalı / Perşembe / Cumartesi
(Saat 11:00'den sonra
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)
2 gün sonra
Saat 18:00
904530Faktör XIUzamış aPTT'li hastalarda kanamaya eğilimin araştırılmasıSitrat'lı Plazma
(Oda ısısında 4 saat,
buzdolabında 8 saat,
donmuş halde 2 hafta)
1 mLKoagülometrikSalı / Perşembe / Cumartesi
(Saat 11:00'den sonra
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)
2 gün sonra
Saat 18:00
904530Faktör XII (Hageman Faktörü)Uzamış aPTT'li hastalarda kanamaya eğilimin araştırılması,sürekli azalmış aktiviteli hastalarda orta dereceli artmış tromboz riskiSitrat'lı Plazma
(Oda ısısında 4 saat,
buzdolabında 8 saat,
donmuş halde 2 hafta)
1 mLKoagülometrikSalı / Perşembe / Cumartesi
(Saat 11:00'den sonra
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)
2 gün sonra
Saat 18:00
904530Faktör XIII (Fibrin Stabilize Edici Faktör)Eksikliği, doğumdan hemen sonra umbilikal
kord kanaması, gecikmiş kord ayrılması, sünnetten
sonra ciddi kanamalara neden olabilir
Sitrat'lı Plazma
(Oda ısısında 4 saat,
buzdolabında 8 saat,
donmuş halde 2 hafta)
1 mLKoagülometrikSalı / Perşembe / Cumartesi
(Saat 11:00'den sonra
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)
2 gün sonra
Saat 18:00
Familial Akdeniz Ateşi (FMF) Mutasyon AnaliziFMF'e neden olabilen bazı mutasyonların belirlenmesi EDTA'lı Tam Kan
(Oda ısısında 3 gün,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde kabul edilmez)
3 mLLaboratuvara danışınız
Laboratuvara danışınız
FenilalaninFenilketonüriSerum
(Oda ısısında 4 saat,
buzdolabında 8 saat,
donmuş halde 2 hafta)
1 mLHPLCSalı
(Saat 11:00'den sonra
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)
10 gün sonra
Saat 18:00
901790Fenitoinİlaç düzeyinin belirlenmesindeSerum (Jelli tüp kullanılmamalıdır.)
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 4 gün,
donmuş halde 1 ay):
1 mLECLIAHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
901790Fenobarbitalİlaç düzeyinin belirlenmesindeSerum (Jelli tüp kullanılmamalıdır.)
(Oda ısısında 4 gün,
buzdolabında 6 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLTürbidimetrikHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
911380FenolMesleki maruziyet, toksisite semptomlarıİdrar
(Oda ısısında 4 gün,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 22 hafta)
10 mL
HPLCPazartesi / Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)
10 gün sonra
Saat 18:00
901220FerritinAkut faz reaktanı. Demir eksikliği, anemilerin ayırıcı tanısında, demir yüklenme tedavisinin takibinde, Serum
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 3 ay)
1 mLTürbidimetrikHer günAynı gün
904610FibrinojenDissemine intravasküler koagülasyon, hiperfibrinoliz, akut pulmoner emboli, pankreatit ve ağır karaciğer yetmezliğiSitrat'lı Plazma
(Oda ısısında 4 saat,
buzdolabında 24 saat,
donmuş halde 1 ay)
1 mLKoagülometrikHer günAynı gün
901240Folik Asit Megaloblastik ve makrositik anemilerin değerlendirilmesi, folat eksikliğinin tanı ve tedavisinin takibindeSerum (Numune alınması için 10 saatlik açlık gerekir) (Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 3 ay)
1 mLECLIAHer günAynı gün
901260FosforFosfor metabolizması ve kalsiyum fosfor dengesinin değerlendirilmesinde Serum
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLFotometrikHer günAynı gün
901260Fosfor (İdrar)Böbrek fonksiyonlarının ve kalsiyum-fosfor dengesinin değerlendirilmesinde 24 Saatlik İdrar / Spot İdrar
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 6 ay)
5 mLFotometrikHer günAynı gün
905680Fronkül KültürüPatojen bakteri izolasyon ve identifikasyonuKültür Materyali
(Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında ve
donmuş halde kabul edilmez)
KültürHer gün2 gün sonra
Saat 18:00
901270FruktozaminDiabet hastalarının kısa süre (2-3 hafta) önceki genel kan glukozunun değerlendirilmesi Serum
(Oda ısısında 3 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 2 ay)
1 mLFotometrikSalı
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
901280FSH (Follikül Stimülan Hormon)Hipofiz fonksiyonlarının değerlendirilmesinde. Özellikle İnfertilite, menstruel siklus bozuklukları, menopoz başlangıcıSerum
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 6 ay)
1 mLECLIAHer günAynı gün
903470FT3 (Serbest Triiyodotironin) Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesindeSerum
(Oda ısısında 24 Saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 ay)
1 mLECLIAHer günAynı gün
903480FT4 (Serbest Tiroksin)Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesindeSerum
(Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 ay)
1 mLECLIAHer günAynı gün
905680Gaita KültürüBakteriyel diyare etkenkerinin izolasyon ve identifikasyonundaGaita ( Carry - blair transport besiyeri içinde gönderilmelidir)
(Koruyucu olmayan ortamda : Oda ısısında 24 saat, buzdolabında ve donmuş halde kabul edilmez. Koruyucu içeren ortamda : Oda ısısında 4 gün, buzdolabında 4 gün, donmuş halde kabul edilmez.)
5 grKültürHer gün2 gün sonra
Saat 18:00
901300Gaita SteatokritPankreas yetmezliği, gaitada yağ durumunun değerlendirilmesi Gaita5 grMikroskopikHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
3 gün sonra
Saat 18:00
905920Gaitada AmipEntamoeba histolytica trofozoit ve kistlerinin araştırılmasıGaita (Numune 30 dk. İçinde laboratuvara ulaştırılmalıdır)5 grMikroskopikHer günAynı gün
Saat 18:00
905930Gaitada Gizli Kan Gastrointestinal kanama şüphesi, kolorektal kanserlerin erken saptanmasıGaita
(Oda ısısında 1 saat,
buzdolabında 36 saat,
donmuş halde 3 gün)
5 grİmmunokromatografikHer günAynı gün
Saat 18:00
905870Gaitada ParazitGaitada parazit protozoon ve yumurtalarının araştırılmasıGaita (Oda ısısında 4 saat) Kuru ve donmuş örnekler kabul edilmez5 grMikroskopikHer günAynı gün
Saat 18:00
901320Gaitada pHProtein ve karbonhidrat yıkımının izlenmesindeGaita5 grHer günAynı gün
Saat 18:00
901330Gaitada SindirimMalabsorbsiyon bozukluklarıGaita5 grHer günAynı gün
Saat 18:00
901350Gaitada şeker KromatografisiÇocuklarda şeker intoleransının araştırılması
(Laktoz, glukoz, fruktoz, galaktoz, ksiloz,maltoz)
Gaita5 grKromatografikHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
1 hafta sonra
Saat 18:00
907390Galaktomannan Antijeniİnvaziv Aspergillus ön tanısındaSerum / Plevra Mayi / BAL Örneği
(Oda ısısında kabul edilmez,
buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 2 ay)
1 mlEIASalı
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
901400GastrinZollinger ellison sendromu, aklorhidri veya pernisiyöz anemi, multiple endokrin neoplazi, hipergastrinemilerSerum (Örnek alımından 24 saat önce anti-asit, anti-kolinerjik, H2 reseptör blokerleri ve 5-7 gün önce proton pompa inhibitörü ilaçlar kesilmelidir.)
(Oda ısısında 2 saat,
buzdolabında 5 saat,
donmuş halde 1 ay)
1 mlCLIASalı
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
901420Gebelik Testi (İdrar) Gebelik tayiniİdrar
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 3 gün,
donmuş halde kabul edilmez)
5 mLEIAHer günAynı gün
901390GGT (Gama Glutamil Transferaz)Karaciğer ve safra kanalı hastalıklarıSerum
(Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 2 ay)
1 mLFotometrikHer günAynı gün
907400Giardia AntijeniGiardia intestinalis parazitinin araştırılmasındaGaita ( Örneği % 10'luk formalin içine koyun) (Donmuş halde kabul edilmez)5 grEIAHer günAynı gün
Saat 18:00
906490Gliadin Antikoru IgABkz. Anti Gliadin lgA
906500Gliadin Antikoru IgGBkz. Anti Gliadin lgG
901460Glikozile hemoglobin (HbA1c)Diabetes mellitusun uzun süreli takibindeEDTA'lı Tam Kan
(Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
3 mLTürbidimetrikHer günAynı gün
900460Glomerüler Bazal Membran Antikoru (Anti-GBM)Bkz. Anti Glomerüler Bazal Membran Antikoru (Anti-GBM)
901500*GlukozDiabetes mellitus (tarama, tedavi, check-up)Serum / Florid / Oksalatlı Plazma
(Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLKolorimetrikHer günAynı gün
901500Glukoz (İdrar)Diabetes mellitus (tarama, tedavi, check-up)24 Saatlik İdrar / Spot İdrar (Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir)
(Oda ısısında kabul edilmez,
buzdolabında 5 gün,
donmuş halde 1 ay)
1 mLFotometrikHer günAynı gün
901510Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz(G6PD)Hemolitik anemiEDTA'lı Tam Kan
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde kabul edilmez)
1 mLFotometrikHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Aynı gün
901520Glukoz Tolerans TestiDiabetes mellitus, gestasyonel diyabet tanı kriterlerinden biriSerum / Florid / Oksalatlı Plazma
(Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLFotometrikHer günAynı gün
905680Gonokok KültürüNeisseriae gonorhoea izolasyon ve identifikasyonundaServikal / Üretral Swab
(Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında ve
donmuş halde kabul edilmez)
KültürHer gün2 gün sonra
Saat 18:00
905680Göz (Konjonktiva) KültürüGöz enfeksiyonlarında etken mikroorganizmanın izolasyon ve identifikasyonundaGöz Sürüntüsü
(Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında ve
donmuş halde kabul edilmez)
KültürHer gün2 gün sonra
Saat 18:00
905760Gram Boyalı PreparatKlinik materyalde hücre ve bakteri varlığının araştırılması ve morfolojilerinin belirlenmesiİstenilen NumuneMikroskopikHer günAynı gün
Saat 18:00
Gruber-Widal (Salmonella tüp aglütinasyonu)Enterit, nedeni açıklanamayan ateş, reaktif artritSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLAglütinasyonHer gün2 gün sonra
Saat 18:00
Gümüş (Ag)Mesleki maruziyet , toksisite semptomlarıSerum
(Oda ısısında 2 hafta,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 2 hafta)
2 mLICP-MSHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
4 gün sonra
Saat 18 .00
901550HaptoglobinHemolitik anemi, intravasküler hemolizSerum
(Oda ısısında 3 ay,
buzdolabında 3 ay,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLNefelometrikSalı / Perşembe
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
901460HbA1cBkz. Glikozile hemoglobin (HbA1c)
907420HBeAgAkut veya kronik hepatit BSerum
(Oda ısısında 24 saat
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde belirsiz)
1 mLECLIAPazartesi / Çarşamba / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Aynı gün
Saat 18:00
907450HBsAgAkut veya kronik hepatit B şüphesi veya virüs taşıyıcılığı, prenatal takipSerum
(Oda ısısında 24 saat
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde belirsiz)
1 mLECLIAHer günAynı gün
Saat 18:00
908150HBV DNA (PCR)Kronik hepatit B vakalarında tedaviye başlamadan önce, tedavi takibiSerum / EDTA'lı Plazma
(Oda ısısında 4 saat,
buzdolabında 1 gün,
donmuş halde 4 ay)
2 mLReal Time PCRHer gün1 hafta sonra
Saat 18:00
908711HCV DoğrulamaHCV ŞüphesiSerum
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 6 ay)
1 mLLIAHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
908160HCV genotiplendirme Hepatit C Virüs enfeksiyonunun prognoz ve tedavisinin takibindeSerum / EDTA'lı Plazma
(Oda ısısında 6 saat,
buzdolabında 3 gün, donmuş halde 4 ay)
2 mLPCR+Dizi analiziHer gün2 hafta sonra
Saat 18:00
908170HCV RNA ,KantitatifAkut veya kronik hepatit C, tedavi takibiSerum / EDTA'lı Plazma
(Oda ısısında 4 saat,
buzdolabında 1 gün,
donmuş halde 4 ay)
2 mLReal Time PCRHer gün10 gün sonra
Saat 18:00
901580HDL KolesterolAteroskleroz riskinin değerlendirilmesiSerum
(Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 ay)
2 mLFotometrikHer günAynı gün
908171HDV RNAKronik hepatit B hastalarında HDV viral yükünün belirlenmesindeSerum / EDTA'lı Plazma
(Oda ısısında 4 saat,
buzdolabında 1 gün,
donmuş halde 4 ay)
2 mLReal Time PCRHer gün10 gün sonra
Saat 18:00
907490Helicobacter Pylori Direk AntijenGastrit, gastrik ve duedonal ülser olgularında H.Pylori varlığının tespiti Gaita
(Oda ısısında 2 saat,
buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 1 hafta)
5 gEIAHer günAynı gün
Saat 18:00
907500Helicobacter Pylori Ig AGastrit, gastrik ve duedonal ülser olgularında H.Pylori varlığının tespiti Serum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIAÇarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
907510Helicobacter Pylori Ig GGastrit, gastrik ve duedonal ülser olgularında H.Pylori varlığının tespiti Serum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIAÇarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
901460Hemoglobin A1cBkz. Glikozile hemoglobin (HbA1c)
904700Hemoglobin ElektroforeziTalasemi ve diğer hemoglobin varyantlarının tespitindeEDTA'lı Tam Kan
(Oda ısısında kabul edilmez,
buzdolabında 7 gün,
donmuş halde kabul edilmez)
3 mLElektroforezPerşembe
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
904690Hemoglobin Elektroforezi (HPLC ile)Talasemi ve diğer hemoglobin varyantlarının tespitindeEDTA'lı Tam Kan
(Oda ısısında kabul edilmez,
buzdolabında 7 gün,
donmuş halde kabul edilmez)
3 mLHPLCSalı / Perşembe / Cumartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18 .00
901620Hemogram (Tam Kan Sayımı)Hematolojik hastalıkların araştırılması, akut ve kronik infeksiyonlar, kan kaybı durumlarında EDTA'lı Tam Kan
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 24 saat,
donmuş halde kabul edilmez)
3 mLCell-CounterHer günAynı gün
906650Hepatit E Antikoru Hepatit E enfeksiyonu tanısındaSerum
(Oda ısısında 1 hafta,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
2 mlEIAPerşembe
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
907580Heterofil Antikorİnfeksiyöz mononükleozSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLAglütinasyonHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
912760HIV p24 AntijeniHIV şüphesiSerum
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 6 ay)
1 mLELFAHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
908220HIV RNAHIV pozitifliğinin doğrulanmasındaSerum / EDTA'lı Plazma
(Oda ısısında 6 saat,
buzdolabında 3 gün,
donmuş halde 4 ay)
2 mLReal Time PCRHer gün10 gün sonra
Saat 18:00
901640HidroksipirolinKemik rezorpsiyonunun göstergesi, primer ve sekonder tümörlere bağlı kemik yıkımının değerlendirilmesi24 Saatlik İdrar (Numunenin toplanacağı temiz şişenin içine çocuklar için 5 ml 5 M HCL, yetişkinler için 10 ml 5 M HCL koyulur ve idrar üzerine toplanır,Numune toplamaya başlamadan 3 gün önce et, tavuk, balık ve jelatinli gıdaların yenilmesi kesilmelidir) (Oda ısısında 2 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 3ay)
10 mLHPLCHer gün6 gün sonra
Saat 18:00
902830Hippürik AsitBkz. Organik asit (İdrar)İdrar (Dondurulmuş olarak laboratuvara ulaştırılır. (Oda ısısında ve buzdolabında kabul edilmez,
donmuş halde 1 ay)
10 mLGC-MSPazartesi / Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
18 gün sonra
Saat 18:00
904770HLA B27 Spondiloartritlerin değerlendirilmesinde EDTA'lı Tam Kan
(Oda ısısında 3 gün,
buzdolabında 3 gün,
donmuş halde 1 ay)
3 mLFotometrikHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
4 gün sonra
Saat 18:00
HLA B5 (51-52)Behçet hastalığı (904,800 ve 908.820 ve 908,700 kodları üzerinden fatura edilir)EDTA'lı Tam Kan
(Oda ısısında 3 gün,
buzdolabında 3 gün,
donmuş halde kabul edilmez)
3 mLPCR-SSPPazartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
4 gün sonra
Saat 18:00
901680HomosisteinDejeneratif vasküler hastalıklar, kardiyavasküler riskin değerlendirilmesi, tromboz riskinin belirlenmesiSerum (Numune alınması için sabah açlığı tercih edilir. Numune alındıktan sonra serum hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir.)
(Oda ısısında 1saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 3 ay)
1 mLCLIAHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
902040Homovanilik Asit (HVA)Feokromasitoma şüphesi, nöroblastoma ve ganglionöromanın tanı ve takibinde24 saatlik İdrar
( Numunenin toplanacağı temiz şişenin içine çocuklar için 5 ml 5 M HCL, yetişkinler için 10 ml 5 M HCL koyulur ve idrar üzerine toplanır. Numune laboratuvara geldiğinde Ph< 4 olmalıdır. Ph 7 nin üzerindeki numuneler test için stabil değildir.İdrar volumü mutlaka bildirilmelidir.)(Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında
1 hafta, donmuş halde 2 hafta)
10 mLHPLCHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
8 gün sonra
Saat 18:00
HSV Tip 1 DNA Analiz materyalinde HSV Tip 1 varlığının saptanmasıBOS / Deri Kazıntısı / Göz Salgısı / Ağız Çevresi Sürüntüleri (Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 3 gün,
donmuş halde 3 ay)
PCRHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
1 hafta sonra
Saat 18:00
907520HSV Tip 1 IgG Geçirilmiş Herpes simpleks enfeksiyon şüphesi Serum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIAPazartesi / Çarşamba / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
907530HSV Tip 1 IgM Geçirilmekte olan Herpes simpleks enfeksiyon şüphesi Serum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIAPazartesi / Çarşamba / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
908726HSV Tip 1/2 DNA, MultipleksAnaliz materyalinde HSV Tip 1 ve 2 varlığının değerlendirilmesiBOS / Deri Kazıntısı / Göz Salgısı / Ağız Çevresi Sürüntüleri / Genital Lezyon Sürüntü Örneği (Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 3 gün,
donmuş halde 3 ay)
PCR MultiplexHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
1 hafta sonra
Saat 18:00
HSV Tip 2 DNA Analiz materyalinde HSV Tip 2 varlığının saptanmasıBOS / Deri Kazıntısı / Genital Lezyon Sürüntü Örneği (Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 3 gün,
donmuş halde 3 ay)
PCRHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
1 hafta sonra
Saat 18:00
907560HSV Tip 2 IgG Geçirilmiş Herpes simpleks enfeksiyon şüphesi Serum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIAPazartesi / Çarşamba / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
907570HSV Tip 2 IgM Geçirilmekte olan Herpes simpleks enfeksiyon şüphesi Serum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1mLEIAPazartesi / Çarşamba / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
908728Human Papilloma Virus (HPV) DNAServikal kanserler, servikal intraepitelyal neoplazi ve Condylomata acuminata'da HPV varlığının tespitiŞüpheli Lezyondan Kuru Sürüntü Örneği / Biyopsi Materyali (Oda ısısında veya buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
Real Time PCRHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
1 hafta sonra
Saat 18:00
Human Papilloma Virus (HPV) Genotipleme
(Tüm Tipler)
Servikal kanserler, servikal intraepitelyal neoplazi ve Condylomata acuminata'da HPV varlığının tespitiŞüpheli Lezyondan Kuru Sürüntü Örneği / Biyopsi Materyali (Oda ısısında veya buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
PCR+Dizi analiziHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
15 gün sonra
Saat 18:00
907620IgAMyeloma, siroz, kronik karaciğer hastalığı, immun yetmezlikSerum / BOS
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 8 gün,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLNefelometrikSalı / Cuma
Aynı gün
901710IgDIGD Myelomasının tanı ve takibindeSerum
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 1 ay)
1 mLRIDCumartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
6 gün sonra
Saat 18:00
903890IgE (Total)Allerjik hastalıkların değerlendirilmesinde, paraziter enfestasyonlardaSerum
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 6 ay)
1 mLECLIAHer günAynı gün
907630IgGMyeloma, karaciğer hastalıkları, tekrarlayan kronik enfeksiyonlar, otoimmun hastalıklar, bazı malignitelerSerum / BOS
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 8 gün,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLNefelometrikSalı / Cuma
Aynı gün
901720IgG İndeksiDemyelinizan HastalıklarSerum ve BOS (Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLNefelometrik / FotometrikPazartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
3 gün sonra
Saat 18:00
907790IgG Sub GruplarıHümoral ve hücresel immün yetmezlikler, tekrarlayan enfeksiyonlarSerum / BOS
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 6 ay)
1 mLNefelometrikPazartesi / Perşembe
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
907640IgMOtoimmün hastalıklar, kronik karaciğer hastalıkları, nefrotik sendrom ve aktif sarkoidozSerum / BOS
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 8 gün,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLNefelometrikSalı / Cuma
Aynı gün
905680İdrar Kültürü ve Koloni SayımıÜriner sistem enfeksiyonlarında etken mikroorganizmanın izolasyonu ve identifikasyonuSpot İdrar (Orta akım idrar)
(Steril kapta) (Oda ısısında 2 saat,
buzdolabında 24 saat,
donmuş halde kabul edilmez)
5 mLKültürHer gün2 gün sonra
Saat 18:00
901770İdrar Tahlili (Tam İdrar Tetkiki)Böbrek ve idrar yolu hastalıklarının tanı ve takibindeSpot İdrar
(Oda ısısında 1 saat,
buzdolabında 24 saat,
donmuş halde kabul edilmez)
5 mlStrip
Mikroskopik
Her günAynı gün
903560İmmünelektroforezi (Serum)Multiple myeloma, Waldenström makroglobulinemisi ve immün yetmezliklerin tanı ve takibindeSerum
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 ay)
1 mLElektroforezHer gün4 gün sonra
Saat 18:00
901820İmmünfiksasyon Elektroforezi (İdrar)Multiple myelomanın değerlendirilmesinde 24 Saatlik İdrar
(Oda ısısında 2 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 ay)
10 mLElektroforezHer gün4 gün sonra
Saat 18:00
705290İndirekt CoombsEritrositlere karşı oluşan antikorların araştırılmasıSerum
1 mLAgglutinasyonHer günAynı gün
Saat 18 .00
İnfluenza A RNA, KalitatifTüm A tipi İnfluenza virüs suşlarının saptanması Boğaz / Burun
Sürüntüsü
PCRHer gün1 hafta sonra
Saat 18:00
İnfluenza H1N1 RNA, KalitatifTüm H1N1 İnfluenza virüs suşunun saptanması Boğaz / Burun
Sürüntüsü
PCRHer gün1 hafta sonra
Saat 18:00
İnhibin BOver rezervinin tespiti, bazı endokrin tümörlerin tanı ve takibiSerum
(Dondurulmalıdır)
1 mLEIAPazartesi / Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
15 gün sonra
Saat 18:00
901850İnsulin Like Growth Factor Binding Protein-3
(IGF-BP 3)
Büyüme geriliği, akromegali ve nutrisyonel durumun değerlendirilmesindeSerum
(Dondurulmalıdır)
1 mlCLIASalı
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
901840İnsülinTip I ve Tip II diabetes mellitus, hipoglisemi, insülinoma tanısındaSerum
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 ay)
1 mLECLIAHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Aynı gün
906710İnsülin Antikoruİmmun insülin rezistansı, Tip I diabetes mellitus, poliendokrin otoimmun sendromlardaSerum
(Oda ısısında 1 gün,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 2 ay)
1 mLRIAÇarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
903680İnsülin Like Growth Faktör 1 (Somatomedin C) Akromegali, GH eksikliği, anoreksiya nervosa ve malnutrisyonSerum
(Oda ısısında 2 saat,
buzdolabında 24 saat,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLRIA Perşembe
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
İnsülin Rezistansı
(Açlık insülin, açlık glikoz, HOMA İndeksi)
Metabolik sendrom tanısıSerum
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 ay)
1 mLECLIA ve
Fotometrik
Her gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Aynı gün
901880İyonize Kalsiyum (Ca +2 )Anormal total kalsiyum sonuçlarının ve yeni doğanın kalsiyum dengesinin değerlendirilmesindeSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLISEHer günAynı gün
901890İyotİdrarda iyot ölçümü, besinler veya ilaçlarla alınan iyot miktarının değerlendirilmesinde Spot İdrar
(Oda ısısında 3 gün,
buzdolabında 10 saat,
donmuş halde kabul edilmez)
10 mlICP-MSHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
4 gün sonra
Saat 18:00
907690Kabakulak (Mumps) IgGDoğal veya aşılama ile kazanılmış bağışıklığıSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIASalı
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
907700Kabakulak (Mumps) IgMAktif kabakulak enfeksiyon şüphesiSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIASalı
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
Kadmiyum (Cd)Kadmiyum maruziyetiEDTA'lı Tam Kan (Örnek uygun tüpe alınır ve saklanırsa eser element düzeyleri zamanla değişmez)3 mLICP-MSHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
4 gün sonra
Saat 18:00
901900Kalsitonin Medüller tiroid karsinomların tanısında ve kalsiyum metabolizmasının değerlendirilmesinde Serum
(Dondurulmalıdır)
1 mLECLIASalı / Perşembe / Cumartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
901910KalsiyumÇeşitli endokrin ve metabolik hastalıkların değerlendirilmesinde Serum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLFotometrikHer günAynı gün
901910Kalsiyum (İdrar)Kalsiyum metabolizmasının değerlendirilmesinde24 Saatlik İdrar / Spot İdrar
(Oda ısısında 4 saat,
buzdolabında 4 gün,
donmuş halde 3 hafta)
10 mLFotometrikHer günAynı gün
705140Kan Grubu TayiniKan grubu ve Rh tayiniEDTA'lı Tam Kan
(Oda ısısında 3 gün,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde kabul edilmez)
3 mLTüp AglütinasyonuHer günAynı gün
906010Kan KültürüBakteriyemi ve sepsis etkeni mikroorganizmanın izolasyon ve identifikasyonuKan (Kan kültür şişesine alınmalıdır.)
(Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında ve
donmuş halde kabul edilmez)
En az 5 mLKültürHer gün7 gün sonra
Saat 18:00
901940Kan Üre Azotu (BUN)Protein metabolizmasının değerlendirilmesinde,
böbrek yetmezliği
Serum
(Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında 5 gün,
donmuş halde 6 ay)
1 mLKinetik KolorimetrikHer günAynı gün
901970Kappa Hafif Zincir Serbest (İdrar)Monoklonal gammopati takibi, multiple myeloma24 Saatlik İdrar (Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir)
(Oda ısısında 2 saat,
buzdolabında 1 hafta)
10 mLNefelometrikPazartesi / Çarşamba8 gün sonra
Saat 18:00
901970Kappa Hafif Zincir Serbest (Serum)Monoklonal gammopati takibi, multiple myelomaSerum
(Oda ısısında 2 gün
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 2 hafta)
1 mLNefelometrikPazartesi / Çarşamba8 gün sonra
Saat 18:00
901970Kappa Hafif Zincir Total (İdrar)Monoklonal gammopati takibi, multiple myeloma24 Saatlik İdrar (Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir)
(Oda ısısında 2 saat,
buzdolabında 1 hafta)
10 mLNefelometrikHer gün2 gün sonra
Saat 18:00
901970Kappa Hafif Zincir Total (Serum)Monoklonal gammopati takibi, multiple myelomaSerum
(Oda ısısında 2 gün
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 2 hafta)
1 mLNefelometrikHer gün2 gün sonra
Saat 18:00
901790Karbamazepinİlaç düzeyinin belirlenmesi ve tedavi takibindeSerum
(Oda ısısında 5 gün,
buzdolabında 5 gün,
donmuş halde 6 ay)
1 mLECLIAHer günAynı gün
902020Karnitin / Açil karnitin Analizi Yağ asidi oksidasyon defektleriÖzel Kağıda Emdirilmiş Kan Lütfen topuk kanı için özel kağıdı laboratuvarımızdan isteyiniz. (İki yuvarlak alana kan tamamen emdirilmeli)
LC-MS MSHer gün3 gün sonra
Saat 18:00
902030Karsinoemriyonik Antijen (CEA)Kolon, rektum, akciğer, meme, karaciğer, pankreas, mide ve over kanserli hastaların tedavi takibinde Serum
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 6 ay)
1 mLECLIAHer günAynı gün
907710Kızamık (Rubeola) IgGKızamık virüsüne bağlı enfeksiyon varlığının araştırılmasındaSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIAÇarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
907720Kızamık (Rubeola) IgMKızamık virüsüne bağlı enfeksiyon varlığının araştırılmasındaSerum
(Oda ısısında 1 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIAÇarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
906820Kızamıkçık (Rubella) IgGKızamıkçık şüphesi, gebelik öncesi maternal takipSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLECLIAPazartesi / Çarşamba / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Aynı gün
906840Kızamıkçık (Rubella) IgMKızamıkçık şüphesi, gebelik öncesi maternal takipSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLECLIAPazartesi / Çarşamba / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Aynı gün
907730Kist hidatik (İndirekt hemaglütinasyon)(Echinococcus IHA)Echinococcus Granülosis enfeksiyon şüphesiSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLIHAHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
902090KlorElektrolit dengesi, asit-baz ile su metabolizmasının değerlendirilmesindeSerum
(Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 6 ay)
1 mLISEHer günAynı gün
902090Klor (İdrar)Elektrolit dengesi, asit-baz ile su metabolizmasının değerlendirilmesinde24 Saatlik İdrar
(Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 6 ay)
5 mLISEHer günAynı gün
Kobalt (Co)Mesleki maruziyet Serum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 5 gün,
donmuş halde 2 hafta)
2 mLICP-MSHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
4 gün sonra
Saat 18:00
902110*KolesterolHiper ve hipolipideminin tanısı ve aterosklerotik riskin değerlendirilmesindeSerum
(Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 3 ay)
1 mLKolorimetrikHer günAynı gün
907740Kollajen Tip I C Terminal (BETA CTX)Kemik yıkımıEDTA'lı Plazma (Örnek 10 saatlik açlık sonrası alınmalıdır) (Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
2 mLECLIASalı / Perşembe / Cumartesi
(Saat 11:00'den sonra
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)
2 gün sonra
Saat 18:00
902120Kollajen Tip I N Terminal (NTX)Kemik yıkımıSpot İdrar
(Sabah ilk idrarı tercih edilir) (Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında 1 hafta,,
donmuş halde 1 yıl)
10 mLECLIAÇarşamba
(Saat 11:00'den sonra
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)
2 gün sonra
Saat 18:00
902170KortizolHipotalamus-hipofiz adrenal korteks aksının değerlendirilmesindeSerum
(Oda ısısında 1 hafta,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 3 ay)
1 mLECLIAHer günAynı gün
902170Kortizol (İdrar)Cushing sendromunun tanısında. Konjenital adrenal hiperplazi, adrenal yetmezlik değerlendirilmesinde24 Saatlik İdrar
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 6 ay)
1 mLCLIAHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
902190Kreatin Kinaz (CK)Akut myokard enfarktüsü, kas distrofileri ve atrofileriSerum
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 5 gün,
donmuş halde 1 ay)
1 mLFotometrikHer günAynı gün
902210KreatininBöbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesiSerum
(Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında 5 gün,
donmuş halde 6 ay)
1 mLFotometrikHer gün
Aynı gün
902210Kreatinin (İdrar)Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi24 Saatlik İdrar (Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir)
(Oda ısısında 4 saat,
buzdolabında 4 gün,
donmuş halde 6 ay)
5 mLFotometrikHer gün
Aynı gün
902220Kreatinin Klirens Testi Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesiSerum ve 24 Saatlik İdrar (Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir)
(Oda ısısında 4 saat,
buzdolabında 4 gün,
donmuş halde 6 ay)
1 mL serum 5 mL idrarFotometrikHer gün
Aynı gün
902221KromMesleki maruziyet, toksisite semptomlarıSerum / 24 Saatlik İdrar (İdrar soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir)
(Buzdolabında
2 hafta donmuş halde 1 yıl)
2 mL serum 10 mL idrarAASPazartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
3 gün sonra
Saat 18:00
Kromogranin AEndokrin tümör şüphesiSerum
(Oda ısısında ve buzdolabında kabul edilmez,
donmuş halde 1 ay)
1 mLEIASalı
(Saat 11:00'den sonra
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)
2 gün sonra
Saat 18:00
905680Kulak Akıntı KültürüOtit etkeni mikroorganizmanın izolasyon ve identifikasyonundaKulak AkıntısıKültürHer gün2 gün sonra
Saat 18:00
902231KurşunMesleki maruziyet, toksisite semptomlarıEDTA'lı Tam Kan (Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.)
( Buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 yıl)
3 mLAASPazartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
902231Kurşun (İdrar)Mesleki maruziyet, toksisite semptomları24 Saatlik İdrar / Spot İdrar (Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.)
( Buzdolabında
2 hafta, donmuş halde 1 yıl)
10 mLAASPazartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
902250LaktatMetabolik asidoz, doku hipoksisi, ekzersiz dozunun değerlndirilmesindePlazma
(Numune sodyum florid/ potasyum oksalatlı tüpe alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir)
(Buzdolabında
2 hafta donmuş halde 1 ay)
2 mLFotometrikHer günErtesi gün
Saat 18:00
902260Laktik Dehidrogenaz (LDH)Kalp ve akciğer hastalıklarının tanısındaSerum
(Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay)
1 mLFotometrikHer gün
Aynı gün
Laktoz Tolerans TestiLaktoz intoleransının araştırılmasıSerum / Florid / Oksalat'lı Plazma
(Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLFotometrikHer gün
Aynı gün
902270Lambda Hafif Zincir Serbest (İdrar)Monoklonal gammopati takibi, multiple myeloma24 Saatlik İdrar (Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir)
(Oda ısısında 2 saat,
buzdolabında 1 hafta)
10 mLNefelometrikPazartesi / Çarşamba8 gün sonra
Saat 18:00
902270Lambda Hafif Zincir Serbest (Serum)Monoklonal gammopati takibi, multiple myelomaSerum
(Oda ısısında 2 gün
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 2 hafta)
1 mLNefelometrikPazartesi / Çarşamba8 gün sonra
Saat 18:00
902270Lambda Hafif Zincir Total (İdrar)Monoklonal gammopati takibi, multiple myeloma24 Saatlik İdrar (Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir)
(Oda ısısında 2 saat,
buzdolabında 1 hafta)
10 mLNefelometrikHer gün2 gün sonra
Saat 18:00
902270Lambda Hafif Zincir Total (Serum)Monoklonal gammopati takibi, multiple myelomaSerum
(Oda ısısında 2 gün
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 2 hafta)
1 mLNefelometrikHer gün2 gün sonra
Saat 18:00
901791LamotrigineTedavi takibiSerum
(Oda ısısında 1 ay,
buzdolabında 6 hafta,
donmuş halde 6 ay)
1 mLLC- MS MSPazartesi / Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)
2 gün sonra
Saat 18:00
902280LDH İzoenzim ElektroforeziMiyokard enfarktüsü ve karaciğer hastalıklarını değerlendirmedeSerum
(Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay)
1 mLElektroforezPazartesi / Çarşamba10 gün sonra
Saat 18:00
902290LDL KolesterolAterosklerotik risk değerlendirilmesinde, hiperlipideminin tedavi ve takibinde Serum
(Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 5 gün, donmuş halde 1 ay)
1 mLFotometrikHer gün
Aynı gün
907750Legionella AntijeniLegionella enfeksiyonun tanısındaSpot idrar (Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında 1 hafta,,
donmuş halde 1 hafta)
5 mLEIAPazartesi / Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)
10 gün sonra
Saat 18:00
904920Lenfosit alt grupları (8 adet monoklonal antikor sonucu verilir)İmmun yetmezliklerEDTA'lı Tam Kan / BAL Örneği
(Oda ısısında 48 saat,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
3 mL
2 mL
FCHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
3 gün sonra
Saat 18 .00
901791LevetiracetamTedavi takibiSerum
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 24 saat,
donmuş halde 6 ay)
1 mLLC-MS MSPazartesi / Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)
2 gün sonra
Saat 18:00
902410LH (Luteinizan Hormon)Hipotalamik ve pitüiter fonksiyonların değerlendirilmesinde ve gonodal yetmezliğin ayırıcı tanısındaSerum
(Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 3 ay)
1 mLECLIAHer gün
Aynı gün
902320LipazPankreatitler, safra kesesi koliti ve peritonitlerdeSerum
(Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 yıl)
1 mLFotometrikHer gün
Aynı gün
902340Lipoprotein aHiperlipideminin sınıflandırılmasında. Ayrıca kardiyovasküler hastalıklar için risk faktörüSerum
(Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 3 ay)
1 mLTürbidimetrikHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
902350LityumTedavi takibindeSerum
(Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 6 ay)
1 mLAASHer gün
Aynı gün
907810Liver Kidney Mikrozomal Antikor Otoimmün kronik aktif hepatit tanısındaSerum
(Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 yıl)
1 mLIFAPazartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
LizozimGranülositik veya monositik lösemiler, myeloproliferatif hastalıklar ve malign histiositozis tanısıSerum
(Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 3 ay)
1 mLEIAPazartesi / Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
11 gün sonra
Saat 18:00
904300Lupus Antikoagülanı (APTT-LA)Fosfolipid sendrom, SLE, tekrarlayan abortusların
ve tromboz riskinin araştırılması
Sitrat'lı Plazma
(Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 hafta)
1 mLKoagülometrikSalı / Perşembe
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18 .00
905000Lupus Antikoagülanı (Doğrulama testi ile)Fosfolipid sendrom, SLE, tekrarlayan abortusların
ve tromboz riskinin araştırılması
Sitrat'lı Plazma
(Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 hafta)
1 mLKoagülometrikSalı / Perşembe
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18 .00
Lyme HastalığıBkz. Borrelia bugdorferi IgG, IgM
902420MagnezyumMagnezyum metabolizması ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesindeSerum
(Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 yıl)
1 mLFotometrikHer gün
Aynı gün
Makroprolaktin TaramasıHiperprolaktinemi ayırıcı tanısındaSerum
(Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün, donmuş halde 3 ay)
1 mLPEG çöktürme + ECLIAHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
Mangan (Ma)Eksiklik, İntoksikasyonSerum (Örnek uygun tüpe alınır ve saklanırsa eser element düzeyleri zamanla değişmez)
2 mLICP-MSHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
4 gün sonra
Saat 18 .00
906120Mantar Aranması ve Kültürüİncelenen materyalde dermatofitlerin gözlenmesi, izolasyonu ve identifikasyonuDeri kazıntısı / Tırnak kazıntısı,
Vajinal akıntı / Saç teli (Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde kabul edilmez)
Spesifik
Kültür
Her gün15 gün içinde
Measles (Rubeola antikorları)Bkz. Kızamık (Rubeola) antikoru IgG, IgM
Meni (semen, sperm, ejakulat) KültürüSemende enfeksiyon etkeni araştırılmasındaSemen
(Oda ısısında 24 saat, buzdolabında ve donmuş halde kabul edilmez)
1 mLKültürHer gün2 gün sonra
Saat 18:00
902040Metanefrin (İdrar)Feokromasitoma şüphesi, nöroblastoma, ganglionöroma, hipertansiyon ayırıcı tanısı24 saatlik İdrar
( Numunenin toplanacağı temiz şişenin içine çocuklar için 5 ml 5 M HCL, yetişkinler için 10 ml 5 M HCL koyulur ve idrar üzerine toplanır. Numune laboratuvara geldiğinde Ph 2 - 4 arasında ayarlanmalıdır. Ph 7 nin üzerindeki numuneler test için stabil değildir.İdrar volumü mutlaka bildirilmelidir.)
10 mLHPLCHer gün7 gün sonra
Saat 18:00
902040Metanefrin (Pazma)Feokromasitoma şüphesi, nöroblastoma, ganglionöroma, hipertansiyon ayırıcı tanısıHeparin'li Plazma
(Oda ısısında ve buzdolabında kabul edilmez, donmuş halde 1 ay)
2 mLRIAPazartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
11 gün sonra
Saat 18 .00
902470MethotrexateTedavi takibindeSerum (Jelli tüp kullanılmamalıdır.)
(Oda ısısında 4 saat,
buzdolabında 24 saat,
donmuş halde 6 ay)
1 mLLC-MS MSHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18 .00
902490Metil Malonik AsitVitamin B12 eksikliğinin araştırılmasıSerum
(Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 6 gün, donmuş halde 1ay)
2 mLLC-MS MSSalı
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
8 gün sonra
Saat 18 .00
908290Mikobakterium tuberkulozis (PCR) Tüberküloz tanısındaBalgam / trakeal aspirat / BAL
( Buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
10 mLPCRHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
7 gün sonra
Saat 18 .00
903430Mikro CRPEnfeksiyon ve enflamasyonların değerlendirilmesinde, koroner kalp hastalığının beilrlenmesindeSerum
(Oda ısısında 2 gün, buzdolabında
2 hafta donmuş halde 1 yıl)
1 mlTürbidimetrikHer gün
Aynı gün
902540MikroalbuminDiabetik nefropati ve hipertansiyonun erken tanı ve takibinde, glomerüler proteinürinin erken saptanmasında ve yüksek riskli gebelik takibinde24 Saatlik İdrar / Spot İdrar
(Oda ısısında 4 saat, buzdolabında
1 hafta, donmuş halde 3 ay)
5 mLTürbidimetrikHer gün
Aynı gün
902570MiyoglobinKas nekrozu (miyokard infarktüsü, şok,
kas travması)
Serum
(Oda ısısında 8 saat, buzdolabında
1 hafta, donmuş halde 3 ay)
1 mLECLIAHer günErtesi gün
Saat 18:00
MolibdenMesleki maruziyetSerum (Oda ısısında 2 hafta,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 2 hafta)
1 mLICP-MSHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
4 gün sonra
Saat 18:00
907840MPO ANCA (p-ANCA)Sistemik vaskülitlerin ayırıcı tanısında (Wegener Granulomatozis, Mikroskopik poliangitis) Serum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIAPazartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
MTHFR Mutasyon Analizi (A1298C)Tromboz eğilimiEDTA'lı Tam Kan (Oda ısısında 3 gün,
buzdolabında 1 hafta)
3 mLMutasyon AnaliziHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
8 gün sonra
Saat 18:00
MTHFR Mutasyon Analizi (C677T)Tromboz eğilimiEDTA'lı Tam Kan (Oda ısısında 3 gün,
buzdolabında 1 hafta)
3 mLMutasyon AnaliziHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
8 gün sonra
Saat 18:00
Mumps AntikorlarıBkz. Kabakulak Antikorları
907860Mycoplasma Pneumonia IgG Atipik pnemoni tanısıSerum
(Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIACumartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
3 gün sonra
Saat 18 .00
907870Mycoplasma Pneumonia IgM Atipik pnemoni tanısıSerum
(Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIACumartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
3 gün sonra
Saat 18 .00
905680Nazofarenks KültürüEtken mikroorganizmanın izolasyon ve identifikasyonuNazofarenks sürüntüsüKültürHer gün2 gün sonra
Saat 18:00
902720NikelMesleki maruziyet, toksisite semptomlarıSerum / 24 Saatlik İdrar
(Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 yıl)
2 mL serum 10 mL idrarICP-MSHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
4 gün sonra
Saat 18 .00
902040Noradrenalin (Norepinefrin) (İdrar)Hipertansiyon, feokromasitoma, nöroblastoma ve ganglionöromaların tanı ve tedavisinde24 saatlik İdrar
( Numunenin toplanacağı temiz şişenin içine çocuklar için 5 ml 5 M HCL, yetişkinler için 10 ml 5 M HCL koyulur ve idrar üzerine toplanır. Numune laboratuvara geldiğinde Ph 2,5 - 5,5 arasında ayarlanmalıdır. Ph 7 nin üzerindeki numuneler test için stabil değildir.İdrar volumü mutlaka bildirilmelidir.)
10 mLHPLCHer gün7 gün sonra
Saat 18:00
902040Noradrenalin (Norepinefrin) (Plazma)Hipertansiyon, feokromasitoma, nöroblastoma ve ganglionöromaların tanı ve tedavisindeEDTA'lı Plazma (Numune alınmadan önce hasta 10 dk oturur halde dinlendirilmelidir. Edta’lı tüpe alınan numune 1 dk boyunca el yordamıyla hafifçe karıştırılmalı ardından tüp 2 dk boyunca buzlu su içerisinde bekletilmeli daha sonra 3000x rpm de 5 dk santrifüj edilmeli ve plazma ayrılmalıdır ve dondurulmalıdır) (Buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 1 ay)
2 mLHPLCHer gün15 gün sonra
Saat 18:00
902040Normetanefrin İdrarHipertansiyon, Feokromasitoma, nöroblastoma ve ganglionöromaların tanı ve tedavisinde24 saatlik İdrar
( Numunenin toplanacağı temiz şişenin içine çocuklar için 5 ml 5 M HCL, yetişkinler için 10 ml 5 M HCL koyulur ve idrar üzerine toplanır. Numune laboratuvara geldiğinde Ph 2,5 - 5,5 arasında ayarlanmalıdır. Ph 7 nin üzerindeki numuneler test için stabil değildir.İdrar volumü mutlaka bildirilmelidir.)
10 mLHPLCHer gün7 gün sonra
Saat 18:00
902040Normetanefrin Plazma Hipertansiyon, Feokromasitoma, nöroblastoma ve ganglionöromaların tanı ve tedavisindeHeparin'li Plazma
(Oda ısısında ve buzdolabında kabul edilmez, donmuş halde 1 ay)
2 mLRIAPazartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
11 gün sonra
Saat 18 .00
902760Nöron Spesifik Enolaz (NSE)Apud hücreli nöroendokrin tümörlerin, özellikle nöroblastoma ve küçük hücreli akciğer ca nın tanı ve takibindeSerum
(Serum hemen dondurulmalıdır,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLECLIACumartesi / Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18 .00
902780Nükleer Matriks Protein (NMP 22)Üriner traktus transizyonel hücre karsinomlarının tanısındaSpot idrar
(Sabah ilk idrarı tercih edilir)
10 mLİmmunokromatografikHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
902790OksalatÜrolitiazisin değerlendirilmesinde24 Saatlik İdrar / Spot İdrar (İdrar 30 mL 6N HCl üzerine toplanır. Toplama esnasında bir gün öncesi salatalık, kuşkonmaz, ıspanak ve domates tüketilmemelidir)
(Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay)
10 mLFotometrikSalı / Perşembe
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18 .00
905870Oksiyur yumurtasıEnterobius vermikularis yumurtasının araştırılmasıGaita / Peri anal
Selefon Bant Numunesi (sabah defekasyon öncesi alınmalıdır)
MikroskopikHer günAynı gün
Saat 18:00
905110Oraklaşma testiOrak hücreli anemi tanısındaEDTA'lı Tam Kan
(Oda ısısında 3 gün,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde kabul edilmez)
3 mLMikroskopikHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
902840Organik asitler (Özel kromotografi) (Her biri)Yeni doğan organik asit, karbonhidrat ve aminoasit metabolik bozukluklarının tanısında (1 çalışmada aynı anda 41 adet organik asit bakılır ve sut karşılığı 1 test 902840 x 41 şeklinde fatura edilir.)Spot İdrar (Dondurulmuş olarak laboratuvara ulaştırılır.) (Oda ısısında ve buzdolabında kabul edilmez,
donmuş halde 1 ay)
5 mLGC - MSHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
6 gün sonra
Saat 18:00
902880OsteokalsinOsteoblastik aktivitenin değerlendirilmesiSerum
(Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 3 hafta, donmuş halde 3 ay)
1 mLCLIAHer gün
Aynı gün
901791Oxcarbazepin (Trileptal)Tedavi takibindeSerum
(Oda ısısında 6 hafta, buzdolabında 6 hafta, donmuş halde 3 ay)
1 mLLC-MS MSPazartesi / Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
902900OzmolariteElektrolit dengesi ve hidrasyonun değerlendirilmesiSerum / Spot İdrar
(Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 6 ay)
1 mLDNDHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
905120Ozmotik FrajiliteHerediter sferositozEDTA'lı Tam Kan (Oda ısısında 24 saat)3 mLOzmometreHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
3 gün sonra
Saat 18:00
902940Pankreatik amilazPankreas hastalıklarının değerlendirilmesindeSerum
(Oda ısısında 1 hafta,
buzdolabında 1 ay,
donmuş halde 1 ay)
1 mlFotometrikHer gün2 gün sonra
Saat 18:00
Paraneoplastik PanelAçıklanamayan nörolojik hastalıklar veya myelopatilerin değerlendirilmesindeSerum
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 6 ay)
1 mlİmmunoblotFenaÇarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
902980Parathormon (PTH)Primer hiperparatiroidizm ile malignite kaynaklı hiperkalseminin ayırıcı tanısındaSerum
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 6 ay)
1 mLECLIAHer gün
Aynı gün
906790Parietal Hücre AntikoruBkz. Anti Parietal Hücre Antikoru
904290Parsiyel Tromboplastin ZamanıBkz. Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı
(aPTT)
907900Parvovirus B19 IgGEritema infeksiyozum ve hamilelerde hidropsi fetalis nedeninin araştırılmasındaSerum
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 1 gün,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIAPazartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
907910Parvovirus B19 IgMEritema infeksiyozum ve hamilelerde hidropsi fetalis nedeninin araştırılmasındaSerum
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 1 gün,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIAPazartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
908330Parvovirus PCREritema infeksiyozum ve hamilelerde hidrops fetalis nedeninin araştırılmasındaSerum / EDTA'lı Plazma
(Oda ısısında 4 saat,
buzdolabında 1 gün,
donmuş halde 4 ay)
2 mLPCRHer gün1 hafta sonra
Saat 18:00
903020Periferik Yayma İncelemesiPeriferik kan elemanlarının mikroskopik incelenmesiEDTA'lı Tam Kan 3mLMikroskopikHer günAynı gün
Saat 18:00
903040Piruvat Metabolik asidozun değerlendirilmesinde. Karaciğer hastalığı, kalp yetmezliği, Tip 1 diabetes mellitus, AMI, kardiyak arrestPlazma ( Na Florür)
(Kan örneği NaF içeren tüpe .alındıktan hemen sonra 500 uL tam kan 1 mL %8 lik perklorik asit içeren tüpe konur, karıştırılır ve soğutmalı santrifüjde 1500 rpm'de 10 dakika santrifüj edilir. Süpernatan dondurularak gönderilir. Perklorik asit laboratuvarımızdan temin edilebilir.) (Oda ısısında ve buzdolabında kabul edilmez,
donmuş halde 6 ay)
1 mLFotometrikSalı / Perşembe
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
4 gün sonra
Saat 18 .00
905220Piruvat kinazKonjenital nonsferositik hemolitik anemiEDTA'lı Tam Kan
(Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 20 gün,
donmuş halde kabul edilmez)
3 mLFotometrikPazartesi / Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18 .00
907920Plasmodium AranmasıMalariya tanısındaKalın damla ve ince
yayma preparatları
Kalın damla, Periferik yaymaHer günAynı gün
Saat 18:00
905240PlazminojenHerediter plazminojen azlığı, karaciğer hastalığı, DIC ve trombolitik tedavi esnasındaSitrat'lı Plazma
(Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 4 saat, donmuş halde 1 hafta)
2 mLKoagülometrikSalı / Perşembe / Cumartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18 .00
903100PorfirinlerPorfiria tanısında, kurşun zehirlenmesi, karaciğer hastalığı, AMI, siroz, lösemi24 Saatlik İdrar (Karanlık ve soğuk ortamda toplanmalı ve ışıktan korunarak gönderilmelidir)
(Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 4 gün,
donmuş halde 1 ay)
10 mLHPLCHer gün8 gün sonra
Saat 18 .00
903110Porfobilinojen Akut intermittant porfiria ile akut atakla seyreden diğer porfiriaların ayırıcı tanısında, kurşun zehirlenmesi24 Saatlik idrar / spot idrar (Karanlık ve soğuk ortamda toplanmalı ve ışıktan korunarak gönderilmelidir)
(Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 4 gün,
donmuş halde 1 ay)
10 mLKromatografik, fotometrikSalı
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
4 gün sonra
Saat 18:00
903120Post Prandial Kan Şekeri (Tokluk Kan Şekeri)Karbonhidrat metabolizmasının değerlendirilmesindeSerum / Florid / Oksalatlı Plazma
(Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLFotometrikHer günAynı gün
903130Potasyum Elektrolit ve asit baz dengesinin değerlendirilmesinde ve böbrek fonksiyonlarının takibindeSerum
(Oda ısısında 2 hafta, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 6 ay)
1 mLISEHer günAynı gün
907950PR3 ANCA (cANCA)Wegener hastalığı ve sistemik vaskülitlerin tanı ve tedavi takibindeSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIAPazartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
903140PrealbuminNutrisyonel durumun değerlendirlmesindeSerum
(Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 3 gün, donmuş halde 6 ay)
1 mLTürbidimetrikHer günAynı gün
903160Pro-BNP (pro-brain natriuretic peptide)Konjestif kalp yetmezliğinin tanı, evrelendirme, prognoz tayini ve takibindeHeparin'li Tam Kan
(Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 3 gün, donmuş halde 1 yıl)
3 mLECLIAHer günAynı gün
Saat 18:00
903180ProgesteronOvulasyon, corpus luteum ve gebelikte plasental fonksiyonların değerlendirilmesi, indüksiyon ve progesteron tedavisi ve erken abortus risk takibindeSerum
(Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 4 gün, donmuş halde 3 ay)
1 mLECLIAHer günAynı gün
903170ProkalsitoninSepsis, bakteriyel enfeksiyonlar, ciddi travma, yanık, cerrahi operasyonlar ve multiorgan yetmezliğindeSerum
(Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 3 ay)
1 mLCLIAHer günErtesi gün
903210ProlaktinKadınlarda: sterilite, amenore, korpus luteum yetmezliği, maskulinizasyon, galaktore Erkeklerde: erektil disfonksiyon, hipogonadizm, jinekomasti, galaktore. Ayrıca prolaktin salgılayan tümörlerin tedavisinin takibindeSerum
(Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün, donmuş halde 3 ay)
1 mLECLIAHer günAynı gün
903220Prostat Spesifik Antijen (Total PSA)Prostat karsinomları ve benign prostat hiperplazisi tanı ve takibindeSerum
(Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 5 gün, donmuş halde 6 ay)
1 mLECLIAHer günAynı gün
903230Prostatik Asit Fosfataz (PAP)Prostat kanserinde Serum
(Oda ısısında 3 saat, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 6 ay)
1 mLFotometrikHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
905260Protein C AktiviteTromboz riskinin değerlendirilmesindeSitrat'lı Plazma
(Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 4 saat, donmuş halde 2 hafta)
2 mLKoagülometrikPerşembe
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
905270Protein C AntijenTromboz riskinin değerlendirilmesindeSitrat'lı Plazma
(Oda ısısında 4 Saat, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 2 hafta)
2 mLRIDCumartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
6 gün sonra
Saat 18:00
903250Protein Eletroforezi (İdrar)Lipoid nefrozis, glomerulonefritSpot İdrar
(Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay)
5 mLElektroforezCumartesi / Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
903250Protein Eletroforezi (Serum)İnflamasyon, protein kaybı, gammapatiler ve diğer disproteinemilerde tarama testi Serum
(Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay)
1 mLElektroforezCumartesi / Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
905280Protein S AktiviteTromboz riskinin değerlendirilmesindeSitrat'lı Plazma
(Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 4 saat, donmuş halde 2 hafta)
2 mLKoagülometrikPerşembe
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
905290Protein S AntijenTromboz riskinin değerlendirilmesindeSitrat'lı Plazma
(Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 2 hafta)
2 mLKoagülometrikPerşembe
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
905320Protrombin Zamanı (PTZ)Koagülasyon bozukluklarınde ve oral antikoagülan tedavinin takibindeSitrat'lı Plazma
(Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 hafta)
2 mLKoagülometrikHer günAynı gün
903280PSA (Serbest )Prostat karsinomları ve benign prostat hiperplazisi tanı ve takibindeSerum
(Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 5 gün, donmuş halde 6 ay)
1 mLECLIAHer günAynı gün
903290PseudokolinesterazUzamış anestezi, sinir gazı ve organofosfat zehirlenmeleriSerum
(Oda ısısında 4 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 3 ay)
1 mLFotometrikHer günErtesi gün
Saat 18:00
902980PTH (Parathormon) Primer hiperparatiroidizm ile malignite kaynaklı hiperkalseminin ayırıcı tanısındaSerum
(Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün, donmuş halde 6 ay)
1 mLECLIAHer günAynı gün
905680Pü KültürüEnfeksiyon etkeni mikroorganizmanın izolasyon ve
identifikasyonunda
Kültür MateryaliKültürHer gün2 gün sonra
Saat 18:00
QuantiferonTüberküloz tanısındaTam Kan (Laboratuvarımız tarafından temin edilen 3 adet özel toplama tüpleri kullanılmalıdır.Laboratuvarımıza danışınız.)EIAPerşembe
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
Redüktan Madde (Gaita)Karbonhidrat emilim bozukluğunun değerlendirilmesindeGaita
(Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 36 saat,
donmuş halde 1 hafta)
5 grKimyasalHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Aynı gün
Redüktan Madde (İdrar)Karbonhidrat emilim bozukluğunun değerlendirilmesindeSpot İdrar
(Oda ısısında 4 saat,
buzdolabında 24 saat)
10 mLKimyasalHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Aynı gün
903330ReninHipertansiyonun değerlendirilmesinde. Renal parankimal hastalıklar, renin salgilayan tümörlerEDTA'lı Plazma (Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve dondurularak gönderilmelidir. Örnek ayakta alınması gerektiğinde hasta örnek alımından önce en
az 2 saati ayakta geçirmelidir; yatarak alınacaksa sabah yataktan
kalkmadan önce alınmalıdır. Gönderide örneğin hangi pozisyonda
alındığı mutlaka belirtilmelidir.)
(Oda ısısında kabul edilmez,
donmuş halde 1 ay)
2 mLRIAPazartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
905360Retikülosit SayımıEritropoezisin arttığı durumlar ve anemilerin tedavi sürecindeEDTA'lı Tam Kan
(Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında 3 gün,
donmuş halde kabul edilmez)
3 mLCell CounterHer günAynı gün
Saat 18:00
903381Romatoid Faktör (RF) Romatoid artrit, bazı otoimmün hastalıklarSerum
(Oda ısısnda 24 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 2 hafta
1 mLNefelometrikHer günAynı gün
907980Rotavirüs Antijeni (Gaita)Non-bakteriyel enterit etkeni rotavirüs antijeninin gösterilmesinde Gaita
(Oda ısısnda 4 saat,
buzdolabında 8 saat,
donmuş halde 2 hafta
5 gİmmunokromatografikHer günAynı gün
Rubella AntikorlarıBkz. Kızamıkçık (Rubella) antikoru IgG, IgM
908000Rubella IgG aviditeKızamıkçık enfeksiyonunun başlangıç tarihi hakkında bilgi sahibi olunabilirSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIAÇarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
Rubeola (Measles) AntikorlarıBkz. Kızamık (Rubeola) antikoru IgG, IgM
Safra AsitleriKaraciğer hastalıkları, siroz, hepatit, kolestaz, portal ven trombozu, Budd-Chiari sendromu, kolanjit, Wilson hastalığı ve hemakromatozisdeSerum (Örnek 8 saatlik açlık sonrası alınmalıdır) (Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 2 hafta,,
donmuş halde 6 ay)
1 mLEnzimatikHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
912890Salisilatİlaç toksisitesiSerum
(Oda ısısnda 1 hafta,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 6 ay)
1 mLFotometrikHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
903400Sedimantasyon (1 Saat )Enflamatuar hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar, maligniteler, romatoit ve otoimmün hastalıkların tanı ve takibindeSitrat'lı Tam Kan
(Oda ısısnda 8 saat,
buzdolabında 24 saat,
donmuş halde kabul edilmez)
İşaretli
çizgiye
kadar
kan alınır
Kapalı SistemHer günAynı gün
903410Seks Hormon Bağlayıcı Globulin (SHBG)Hipertiroidizm, anoreksiya nervosa, hipotiroidizm, hirsutizm, obesite ve polikistik over sendromundaSerum
(Oda ısısında 2 saat
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 2 ay)
1 mLECLIAHer günAynı gün
903420SelenyumMesleki maruziyet, toksisite, GİS kanserleri malnutrisyon, siroz ve hepatit dğerlendirilmesindeSerum
(Jelsiz tüpe alınan örnek hemen santrifüj edilmeli ve serum ayrılmalıdır)
2 mLAASPazartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
903430Sensitif CRP (Mikro CRP)Bkz. Mikro CRP
901630Serotonin (5-Hidroksitriptamin)Bkz. 5-Hidroksitriptamin
903530SeruloplazminWilson hastalığının tanısındaSerum
(Oda ısısında 8 saat
buzdolabında 3 gün,
donmuş halde 1 ay)
1 mLNefelometrikSalı / CumaAynı gün
903550Serum Amiloid AAkut faz reaktanıSerum
(Oda ısısında 8 saat
buzdolabında 3 gün,
donmuş halde 1 ay)
1 mLNefelometrikPazartesi / Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
8 gün sonra
Saat 18:00
900580*SGOT (Aspartat Aminotransferaz, AST)Bkz. Aspartat Aminotransferaz (AST)
900200SGPT (Alanin Aminotransferaz, ALT)Bkz. Alanin Aminotransferaz (ALT)
900930SiklosporinTedavi takibinde (transplantasyon)EDTA'lı Tam Kan
(Oda ısısında 24 saat
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 2 ay)
3 mLECLIAHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
3 gün sonra
Saat 18:00
903630Sistatin CBöbrek yetmezliğinin tanı ve takibindeSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 2 ay)
1 mLNefelometrikSalı / Perşembe
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
903640Sistin (İdrarda)Sistinüri tanı ve takibinde24 Saatlik İdrar / Spot İdrar (İdrar toplanırken soğuk ortamda tutulmalı ve 24 saatlik idrar hacmi belirtilmelidir)
(Oda ısısında kabul edilmez,
buzdolabında 12 saat,
donmuş halde 1 ay)
10 mLFotometrikPazartesi / Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
8 gün sonra
Saat 18:00
903660Sitrat (İdrarda)Kalsiyum içeren böbrek taşı olan hastaların ve renal tübüler asidozun tanı ve takibinde24 Saatlik İdrar / Spot İdrar (İdrar borik asit üzerine toplanmalı ve 24 saatlik idrar hacmi belirtilmelidir)
(Oda ısısında kabul edilmez,
buzdolabında 12 saat,
donmuş halde 1 ay)
10 mlFotometrikCumartesi / Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
3 gün sonra
Saat 18:00
906420Smooth Muscle AntikoruBkz. Anti düz kas antikoru (ASMA)
903670SodyumElektrolit ve su dengesinin değerlendirilmesindeSerum
(Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 6 ay)
1 mLISEHer günAynı gün
903670Sodyum (İdrar)Diyetle sodyum alımının azalması, adrenal yetmezlik24 Saatlik İdrar
(Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 6 ay)
5 mLISEHer günAynı gün
903680Somatomedin C (insülin Like Growth Faktör 1)Bkz. İnsülin Like Growth Faktör 1
704570Sperm Morfolojisi (Kruger)Spermatozoitlerin morfolojik olarak değerlendirilmesiTaze semen
(30 dakika içinde getirilmelidir)
Mikroskopik
(Özel boyama ile)
Her günErtesi gün
Saat 18:00
704640SpermogramErkek infertilitesinin araştırılmasındaTaze semen
(30 dakika içinde getirilmelidir)
MikroskopikHer günAynı gün
Saat 18:00
903710Spesifik IgE Ağaç Karışımı Tx29 (Kızıl ağaç-Akça ağaç-Huş ağacı-Fındık-Meşe-Söğüt)Allerjik diyatezSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
2 mLEIASalı / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
903710Spesifik IgE Akar Karışımı Dx1 (Dermatophagoides pteronyssinus-Dermatophagoides farinae)Allerjik diyatezSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
2 mLEIASalı / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
903720Spesifik IgE Aspergillus M3 Allerjik diyatezSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
2 mLEIASalı / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
903720Spesifik IgE Aspirin C51 Allerjik diyatezSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
2 mLEIASalı / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
903720Spesifik IgE Badem F20 Allerjik diyatezSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
2 mLEIASalı / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
903720Spesifik IgE Bal arısı İ1 Allerjik diyatezSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
2 mLEIASalı / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
903710Spesifik IgE Beslenme Tarama Fx20 (Yumurta akı-İnek sütü-Morina balığı-Buğday unu- Yer fıstığı-Soya fasulyesi-Çilek-Kereviz)Allerjik diyatezSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
2 mLEIASalı / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
903720Spesifik IgE Çikolata F52 Allerjik diyatezSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
2 mLEIASalı / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
903720Spesifik IgE Çilek F44 Allerjik diyatezSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
2 mLEIASalı / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
903720Spesifik IgE Echinococcus P2 Allerjik diyatezSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
2 mLEIASalı / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
903720Spesifik IgE Fındık F17 Allerjik diyatezSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
2 mLEIASalı / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
903720Spesifik IgE Hamamböbeği İ6 Allerjik diyatezSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
2 mLEIASalı / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
903710Spesifik IgE Hububat Karışımı Gx4 (Çavdar-Yulaf-Buğday-Arpa-Mısır)Allerjik diyatezSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
2 mLEIASalı / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
903720Spesifik IgE Kereviz F85 Allerjik diyatezSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
2 mLEIAPazartesi / Perşembe
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
8 gün sonra
903720Spesifik IgE Latex K82 Allerjik diyatezSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
2 mLEIASalı / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
903710Spesifik IgE Ot Karışımı Gx1 (Domuz ayrığı-Güz çiğdemi-Sert çayır otu- Çayır kelp kuyruğu-Salkım otu)Allerjik diyatezSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
2 mLEIASalı / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
903720Spesifik IgE Penisin G C1 Penisilin allerjisiSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
2 mLEIASalı / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
903710Spesifik IgE Polen Karışımı Twx3 (Civan perçemi-Sinir otu-Kazayağı-Altın başak-Isırgan otu)Allerjik diyatezSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
2 mLEIASalı / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
903710Spesifik IgE Solunum Tarama STx10 (Dermatophagoides pteronyssinus-Dermatophagoides farinae-Kedi epiteli-Köpek epiteli-Çayır kelp kuyruğu-Huş ağacı-Kavak-Civan perçemi-Kara pazı-Alternaria alternata (tenvis))Allerjik diyatezSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
2 mLEIASalı / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
903720Spesifik IgE Soya fasülyesi F14 Allerjik diyatezSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
2 mLEIASalı / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
903720Spesifik IgE Süt F2 Allerjik diyatezSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
2 mLEIASalı / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
903720Spesifik IgE Total yumurta F252 Allerjik diyatezSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
2 mLEIASalı / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
903720Spesifik IgE Yaban arısı İ3 Allerjik diyatezSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
2 mLEIASalı / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
903720Spesifik IgE Yer fıstığı F13 Allerjik diyatezSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
2 mLEIASalı / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
903720Spesifik IgE Yumurta akı F1 Allerjik diyatezSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
2 mLEIASalı / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
903720Spesifik IgE Yumurta sarısı F75 Allerjik diyatezSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
2 mLEIASalı / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
903790Şeker Kromotografisi (İdrar)Glukozürinin değerlendirilmesindeSpot İdrar
(Stabilitesi belirlenmemiştir)
5 mL Kağıt KromatografiHer gün8 gün sonra
Saat 18:00
903810Takrolimus (FK 506)İlaç düzeyinin takibindeEDTA'lı Tam Kan
(Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 2 ay)
3 mLEMITHer gün2 gün sonra
Saat 18:00
901620Tam Kan SayımıBkz. Hemogram
900720Taş AnaliziBkz. Böbrek taşı analizi
911370TCA (İdrar)Trikloroetilen maruziyetinin tespitindeSpot İdrar
(Stabilitesi belirlenmemiştir)
5 mL KolorimetrikSalı
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
3 gün sonra
Saat 18:00
901790Teofilinİlaç düzeyinin ve tedavinin takibindeSerum
(Oda ısısında 4 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 2 ay)
1 mLCLIAHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
903490Testosteron (Serbest)Erkeklerde: libido bozuklukları, empotans, infertilite, testiküler atrofi, prematüre veya gecikmiş püberte. Kadınlarda: hirsutism, polikistik over sendromu, amenore Serum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 6 ay)
1 mLRIASalı / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
903930Testosteron (Total)Androjen yetersizliği, idiopatik hirsutizm, down sendromu, hipogonadizm, gecikmiş puberte ve tedavi takibindeSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 6 ay)
1 mLECLIAHer günAynı gün
903830Tiroglobulin (Tg)Tiroidektomi sonrası tedavi takibindeSerum
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 6 ay)
1 mLECLIAHer günAynı gün
903850Tiroksin Bağlayan Globulin (TBG)TSH ile TT3 veTT4 uyumsuzluklarının araştırılması, kongenital TBG eksikliklerinin değerlendirilmesiSerum
(Oda ısısında 2 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 3 ay)
1 mLCLIAPazartesi / Çarşamba / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
903240Total ProteinNutrisyonel durumun değerlendirlmesi ile karaciğer ve böbrek hastalıklarının takibinde Serum
(Oda ısısında 4 saat,
buzdolabında 3 gün,
donmuş halde 6 ay)
1 mLFotometrikHer günAynı gün
903260Total Protein (İdrar)Böbrek fonksiyonlarının takibinde24 Saatlik İdrar / Spot İdrar
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 3 gün,
donmuş halde 1 ay)
5 mLFotometrikHer günAynı gün
906910Toxoplazma IgGToksoplazma enfeksiyonunun teşhisi ve döneminin belirlenmesinde. Ayrıca gebelik öncesi maternal takipteSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLECLIAPazartesi / Çarşamba / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Aynı gün
908070Toxoplazma IgG Avidite TestiGebeliğin ilk dört ayında toksoplazma Ig M varlığında ilave tanısal bilgi (enfeksiyonun başlangıcı hakkında bilgi sahibi olunabilir)Serum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLCLIAHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
3 gün sonra
Saat 18:00
906930Toxoplazma IgMToksoplazma enfeksiyonunun teşhisi ve döneminin belirlenmesinde. Ayrıca gebelik öncesi maternal takipteSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLECLIAPazartesi / Çarşamba / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Aynı gün
903950TransferrinDemir eksikliği anemisi, demir transport bozuklukları, gebelik, akut ve kronik enflamatuar hastalıklar, maligniteler ve nefrotik sendromSerum
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 8 gün,
donmuş halde 6 ay)
1 mLNefelometrikSalı / Perşembe / Cumartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
912140Treponema Pallidum Antikoru (FTA-ABS) IgGSifiliz tanısıSerum
(Oda ısısında 1 hafta,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 ay)
1 mLIFAÇarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
912150Treponema Pallidum Antikoru (FTA-ABS) IgMSifiliz tanısıSerum
(Oda ısısında 1 hafta,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 ay)
1 mLIFAÇarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
908090Treponema Pallidum Hemaglütinasyon (TPHA)Sifiliz şüphesi durumlarındaSerum
(Oda ısısında 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLIHAPazartesi / Çarşamba / Cuma
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Aynı gün
Saat 18:00
903990*TrigliseridHiperlipideminin değerlendirilmesinde ve tedavi takibindeSerum
(Oda ısısında 3 gün,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 3 ay)
1 mLKolorimetrikHer günAynı gün
904000TriptazAnafilaktik şok, sistemik mastositozis, allerjik rinitSerum
(Oda ısısında 3 gün,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 ay)
1 mLEIAPazartesi / Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
12 gün sonra
Saat 18:00
905440Trombin ZamanıHipofibrinojenemi ve heparin benzeri antikoagülanların varlığının belirlenmesi ile strepto kinaz tedavisinin takibiSitrat'lı Plazma
(Oda ısısında 2 saat,
buzdolabında 4 saat,
donmuş halde 2 hafta)
2 mLKoagülometrikHer gün
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
2 gün sonra
Saat 18:00
904010Troponin IAkut ve subakut miyokard infarktüsü ve anstabil anjina pektoris tanısındaSerum
(Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 24 saat,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLECLIAHer günAynı gün
904020Troponin TAkut ve subakut miyokard infarktüsü ve anstabil anjina pektoris tanısındaSerum
(Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 ay)
1 mLECLIAHer günAynı gün
904030TSH (Tiroid Stimülan Hormon)Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve tadevi takibindeSerum
(Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 ay)
1 mLECLIAHer günAynı gün
904040TSH Reseptör Bloke Edici AntikorHipertiroidi ve graves hastalığının ayırıcı tanısında, ilaç tedavisine cevabın değerlendirilmesindeSerum
(Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında 3 gün,
donmuş halde 3 ay)
1 mLRIAPazartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Uyuşturucu Paneli (Amfetamin, barbiturat, benzodiazepin, kokain, ecstasy, metamfetamin,morfin/opiat, metadon, marihuana/esrar, trisiklik antidepresan)Uyuşturucu kullanım şüphesiSpot idrar (Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında 1 hafta,,
donmuş halde 1 yıl)
5 mLİmmunokromatografikHer günAynı gün
901940*Üre (BUN)Protein metabolizmasının değerlendirilmesinde Serum
(Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında 5 gün,
donmuş halde 6 ay)
1 mLKinetik KolorimetrikHer günAynı gün
901940Üre (İdrar)Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde24 Saatlik İdrar
(Oda ısısında 4 Saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 1 ay)
5 mLFotometrikHer günAynı gün
906280Üreaplasma KültürüMateryalden Ureaplasma urealyticum izolasyon ve identifikasyonu Servikal Swab / Üretral Swab
Ön İdrar / Semen (Oda ısısında 8 saat,
buzdolabında 4 gün,
- 70ºC'de donmuş halde 1 ay)
10 mL idrar 1 mL semenKültürHer gün2 gün sonra
Saat 18:00
905680Üretral Akıntı Kültürü Üretral akıntıdan Trichomonas ve neisseria gonorrhoeae izolasyon ve identifikasyonu Üretral Akıntı
(Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında ve
donmuş halde kabul edilmez)
KültürHer gün2 gün sonra
Saat 18:00
904120Ürik AsitGut ve diğer purin metabolizma bozukluklarının tanı ve takibindeSerum
(Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında 5 gün,
donmuş halde 6 ay)
1 mLFotometrikHer günAynı gün
904120Ürik Asit (İdrar)Böbrek taşı olan hastaların ve ürik asit atılımının değerlendirilmesi ve takibinde24 Saatlik İdrar
(Oda ısısında 4 gün,
buzdolabında 4 gün,
donmuş halde 2 hafta)
5 mLFotometrikHer günAynı gün
Üroporfirinler Bkz. Porfirinler
905680Vajinal KültürCandida, Trichomonas, Nesisseria gonorrhoeae, Gardnerella ve diğer bakteriyel etkenlerin izolasyon ve identifikasyonu Vajinal / Servikal Swab
(Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında ve
donmuş halde kabul edilmez)
KültürHer gün2 gün sonra
Saat 18:00
901790Valproik Asitİlaç düzeyinin takibindeSerum
(Oda ısısında 24 saat,
buzdolabında 1 hafta,
donmuş halde 4 ay)
1 mLFPIAHer günAynı gün
904130Vanil Mandelik Asit (VMA)Feokromasitoma tanı ve tedavi takibinde. Ayrıca nöroblastoma, ganglionöroma ve karsinoid tümörlerin değerlendirilmesinde24 saatlik İdrar
( Numunenin toplanacağı temiz şişenin içine çocuklar için 5 ml 5 M HCL, yetişkinler için 10 ml 5 M HCL koyulur ve idrar üzerine toplanır. Numune laboratuvara geldiğinde Ph<4 olmalıdır. Ph 7 nin üzerindeki numuneler test için stabil değildir.İdrar volumü mutlaka bildirilmelidir.)
10 mLHPLCHer gün8 gün sonra
Saat 18:00
908100Varicella Zoster Virus (VZV) IgGAktif veya geçirilmiş enfeksiyonun serolojik olarak gösterilmesinde.Serum
(Oda ısısnda 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIAPerşembe
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
908110Varicella Zoster Virus (VZV) IgMAktif veya geçirilmiş enfeksiyonun serolojik olarak gösterilmesinde.Serum
(Oda ısısnda 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLEIAPerşembe
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
906290VDRL Kart Test (RPR)Sifiliz şüpheli olgularda ve epidemiyolojik çalışmalardaSerum
(Oda ısısnda 2 gün,
buzdolabında 2 hafta,
donmuş halde 1 yıl)
1 mLİmmünokromatografikHer günAynı gün
Vitamin 2 (Riboflavin)Eksikliğinin araştırılmasıEDTA'lı Tam Kan (Örnek 10 saatlik açlık sonrası alınmalı ve karanlık ortamda gönderilmelidir) 3 mLHPLCÇarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
4 gün sonra
Saat 18:00
Vitamin 6 (Pridoksal Fosfat)Eksikliğinin araştırılmasıEDTA'lı Tam Kan (Örnek 10 saatlik açlık sonrası alınmalı ve karanlık ortamda gönderilmelidir) 3 mLHPLCÇarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
4 gün sonra
Saat 18:00
904140Vitamin A (Retinol)Malnutrisyon, gece körlüğü, deri kuruluğu, tedavi takibiEDTA'lı Plazma (Örnek 10 saatlik açlık sonrası alınmalı ve karanlık ortamda gönderilmelidir) (Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 1 ay,
donmuş halde 1 yıl)
2 mLHPLCHer gün8 gün sonra
Saat 18:00
Vitamin B1 (Tiamin)Eksikliğinin araştırılmasıEDTA'lı Tam Kan (Örnek 10 saatlik açlık sonrası alınmalı ve karanlık ortamda gönderilmelidir) 3 mLHPLCÇarşamba
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
4 gün sonra
Saat 18:00
904150Vitamin B12 (Siyanokobalamin)Kronik gastrik bozukluklar, pernisiyöz anemi ve
Vit B 12 düzeyinin takibinde
Serum
(Oda ısısnda 8 saat,
buzdolabında 2 gün,
donmuş halde 3 ay)
1 mLECLIAHer günAynı gün
904160Vitamin C (Askorbik asit)C vitamini eksikliği ve fazlalığının değerlendirilmesindeSerum
(Laboratuvarla görüşünüz)
(Oda ısısnda kabul edilmez,
buzdolabında 24 Saat,
donmuş halde 2 ay)
1 mLHPLCCumartesi
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
3 gün sonra
Saat 18:00
904170Vitamin E (Alfa- tokoferol)Malnutrisyon, prematüre infantlar, eksikliği ve fazlalığının değerlendirilmesindeEDTA'lı Plazma (Örnek 10 saatlik açlık sonrası alınmalı ve karanlık ortamda gönderilmelidir) (Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 1 ay,
donmuş halde 1 yıl)
2 mLHPLCHer gün8 gün sonra
Saat 18:00
Vitamin H (Biotin)Eksikliğinin araştırılmasıSerum
(Oda ısısında ve buzdolabında kabul edilmez,
donmuş halde 1 ay)
1 mLEIASalı
(Saat 11:00'den sonra gelen numuneler bir sonraki
çalışmaya alınır)
Ertesi gün
Saat 18:00
Vitamin KEksikliğinin araştırılmasıSerum
(Oda ısısında ve buzdolabında kabul edilmez,
donmuş halde 1 ay)
1 mLLC / MS MSPazartesi / Çarşamba
(Saat 11:00'den sonra
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)
16 gün sonra
Saat 18:00
905580Von Willebrand Faktör Aktivitesi
(Ristosetin kofaktör)
Von Willebrand hastalığının tanısındaSitrat'lı Plazma
(Oda ısısında 4 saat,
buzdolabında 8 saat,
donmuş halde 2 hafta)
2 mLKoagülometrikSalı / Perşembe / Cumartesi
(Saat 11:00'den sonra
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)
2 gün sonra
Saat 18:00
905570Von Willebrand Faktör AntijeniVon Willebrand hastalığının tanısındaSitrat'lı Plazma
(Oda ısısında 4 saat,
buzdolabında 8 saat,
donmuş halde 2 hafta)
2 mLKoagülometrikSalı / Perşembe / Cumartesi
(Saat 11:00'den sonra
gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)
2 gün sonra
Saat 18:00
905680Yara KültürüYara enfeksiyonuna neden olan mikroorganizmaların izolasyon ve identifikasyonundaKültür MateryaliKültürHer gün2 gün sonra
Saat 18:00