Testler

Anasayfa > Testler

1,25 Dihidroksi Vitamin D Testi

1,4 Delta Androstenedion Testi

11 - Deoksikortizol Testi

17 OH Progesteron Testi

17 Hidroksikortikoidler Testi

25 Hidroksi Vitamin D Testi

5’ Nükleotidaz Testi

5 Hidroksi İndol Asetik Asit Testi

5 Hidroksi Triptamin (Serotonin) Kan Testi

5 Hidroksi Triptamin (Serotonin) İdrar Testi

AARB Aranması Testi

ACE (Angiotensin Converting Enzyme) Testi

ACTH (Adrenokortikotropik Hormon) Testi

Adacık Hücre Antikoru (ICA)

Adenovirus IgG

Adenovirus IgM

Adenovirus Antijeni

Adenozin Deaminaz Aktivitesi (ADA)

Antidiüretik Hormon, Vazopressin (ADH)

Adrenalin (Epinefrin) (İdrar) Testi

Adrenalin (Epinefrin) (Plazma) Testi

Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT) Testi

Aktive Protein C Rezistansı (APC Rezistansı) Testi

Alanin Aminotransferaz (ALT) Testi

Albumin Testi

Albumin(BOS) Testi

Aldolaz Testi

Aldosteron Testi

Aldosteron (İdrar) Testi

Alfa-1 Antitripsin Testi

Alfa-Fetoprotein (AFP) Testi

Alfa-Galaktosidaz Testi

Alkalen Fosfataz (ALP) Testi

Alkalen Fosfataz (kemiğe spesifik) Testi

Alkalen Fosfataz İzoenzimleri Testi

Alkol (Etanol) Testi

Alüminyum Testi

Amilaz Testi

Amilaz (İdrar) Testi

Amilaz (Pankreatik) Testi

Aminoasit (İdrar) Testi

Aminoasitler (Serum) Testi

Amonyak Testi

ANCA Profil (c-ANCA, p-ANCA) Testi

Anti Beta-2 Glikoprotein 1 IgA Testi

Anti Beta-2 Glikoprotein 1 IgG Testi

Anti Beta-2 Glikoprotein 1 IgM Testi

Anti CCP Testi

Anti ds-DNA Testi

Anti Düz Kas Antikoru (ASMA) Testi

Anti Endomisyum Antikor IgA Testi

Anti Endomisyum Antikor IgG Testi

Anti Faktör Xa Aktivitesi Testi

Anti Fosfatidilserin IgG Testi

Anti Fosfatidilserin IgM Testi

Anti Fosfolipid IgG Testi

Anti Fosfolipid IgM Testi

Anti GAD (Glutamik asit dekarboksilaz antikorları) Testi

Anti Gliadin lgA Testi

Anti Gliadin lgG Testi

Anti Glomerüler Bazal Membran Antikoru (Anti-GBM) Testi

Anti HAV IgG Testi

Anti HAV IgM Testi

Anti HBc IgM Testi

Anti HBc Total (IgG) TEsti

Anti Hbe Testi

Anti HBs Testi

Anti HCV Testi

Anti HCV Testi

Anti Hepatit E (HEV) Testi

Anti HIV Testi

Anti Histone Testi

Anti Jo 1 Testi

Anti Kardiyolipin IgG (ACA IgG) Testi

Anti Kardiyolipin IgM (ACA IgM) Testi

Anti Mitokondrial Antikor Tip M-2 (AMA Tip M-2) Testi

Anti Nükleer Antikor (ANA) Testi

Anti Parietal Hücre Antikoru Testi

Anti Ribozomal P Protein Testi

Anti RSV IgA Testi

Anti RSV IgG Testi

Anti RSV IgM Testi

Anti Scl 70 Testi

Anti Sentromer Testi

Anti Sm Testi

Anti Sm / RNP Testi

Anti Sm D1 Testi

Anti Sperm Antikoru (ASA) Testi

Anti SS-A (Ro) Testi

Anti SS-B (La) Testi

Anti Tiroglobulin Testi

Anti TPO (Tiroid Peroksidaz Antikorları)

Antibiyotik Duyarlılık Testi

Antimüllerien Hormon (AMH) Testi

Antitrombin III Aktivitesi Testi

Apolipoprotein A-I Testi

Apolipoprotein B Testi

Apse Kültürü Testi

Aril Sülfataz A Testi

Arsenik Testi

Arsenik (İdrar) Testi

ASCA IgA Testi

ASCA IgG Testi

Asetaminofen (Parasetamol) Testi

Asetilkolin Reseptör Antikoru Testi

Asit fosfataz (Total) Testi

ASO (Antistreptolizin O) Testi

*Aspartat Aminotransferaz (AST) Testi

Bakır Testi

Bakır İdrar Testi

Balgam Kültürü Testi

Bence-Jones Proteini Testi

Beta-2 Mikroglobulin Testi

Beta-hCG (Kantitatif) Testi

Bikarbonat (HCO3 - ) Testi

Bilirubin (Direk) Testi

Bilirubin (Total) Testi

Biotinidaz Aktivitesi Testi

Boğaz Kültürü Testi

Borrelia Burgdorferi IgG Testi

Borrelia Burgdorferi IgG (Western Blot) Testi

Borrelia Burgdorferi IgM Testi

BOS İmmünelektroforez Testi

BOS Kültürü Testi

Boyalı Mikrosobik İnceleme Testi

Böbrek Taşı Analizi Testi

Brucella Aglütinasyon Testi (Rose Bengal) Testi

Brucella Aglütinasyon Testi (Coombs antiserumu ile) Testi

Brucella IgG Testi

Brucella IgM Testi

Brucella Tüp Aglütinasyonu (Wright) Testi

Burun Akıntısı Kültürü Testi

Büyüme Hormonu (Growth Hormon) Testi

C Peptid Testi

C1 Esteraz İnhibitörü (C1 İnaktivatör) Testi

 Testi

CA 125 Testi

CA 15-3 Testi

CA 19-9 Testi

CA 72-4 Testi

CD34 Analizi CD45, CD14, CD34 sonuçları ile birlikte verilir

CD4 / CD8 Analizi CD4, CD8, CD14, CD45 sonuçları ile birlikte verilir

CEA Karsinoemriyonik Antijen Testi

CH 50 Kompleman Aktivitesi Testi

Chlamydia Antijeni (Card Test) Testi

Chlamydia PCR Testi

Chlamydia pneumoniae IgA Testi

Chlamydia pneumoniae IgG Testi

Chlamydia pneumoniae IgM Testi

Chlamydia trachomatis IgG Testi

Chlamydia trachomatis IgM Testi

Civa Testi

Civa İdrar Testi

CK İzoenzim Elektroforezi Testi

CK-MB Testi

Clostridium Difficile Toksin A Testi

Clostridium Difficile Toksin A ve B Testi

CMV DNA, Kantitatif Testi

CMV IgG Testi

CMV IgG Testi

CMV IgG Avidite Testi

CMV IgM Testi

CMV IgM Testi

CRP (C Reaktif Protein) Testi

Cryptosporidium Antijen Testi

Çinko Testi

Çinko Eritrosit İçi Testi

Çok Uzun Zincirli Yağ Asitleri Testi

D-Dimer Testi

Delta Antijeni (Hepatit D virüs antijeni) Testi

Delta Antikoru (Hepatit D virüs antikoru) Testi

Demir Testi

Demir Bağlama Kapasitesi Testi

Deoksipiridinolin-Piridinolin Testi

Deri Lezyon Kültürü Testi

Dehidroepiandrosteron Sülfat (DHEA-S) Testi

Digoksin Testi

Dihidrotestosteron (DHT) Testi

Direkt Coombs (Polispesifik) Testi

Doku Transglutaminaz Ig A Testi

Doku Transglutaminaz Ig G Testi

Dopamin İdrar Testi

Dopamin Plazma Testi

Down Sendromu Birinci Trimester Tarama Testi (İkili Tarama Testi) (Free β-hCG, PAPP-A)

Down Sendromu İkinci Trimester Tarama Testi (Üçlü Tarama Testi) (E3-HCG-AFP)

Down Sendromu Dörtlü Tarama Testi (Dörtlü Tarama Testi) (E3-HCG-AFP-İnhibin A)

EBV DNA (PCR) Testi

Testi

EBV EBNA IgG Testi

EBV EBNA IgM Testi

EBV VCA IgG Testi

EBV VCA IgM Testi

Endomisyum Antikor (EMA) IgA Testi

Endomisyum Antikor (EMA) IgG Testi

Entamoeba Histolytica Adezin Antijeni (Dışkı) Testi

Entamoeba Histolytica Antikor (IHA) Testi

Eozinofil Total Testi

Eozinofil Katyonik Protein (ECP) Testi

Eritropoetin Testi

Estradiol (E 2 ) Testi

Estriol (E3) Testi

Faktör II Protrombin Testi

Faktör IX Christmas Faktör Test

Faktör IX İnhibitörü Testi

Faktör V Proakselerin Testi

Faktör V Leiden Mutasyonu Testi

Faktör VII Prokonvertin Testi

Faktör VIII İnhibitörü Testi

Faktör VIIII Testi

Faktör X Stuart Faktör Testi

Faktör XI Testi

Faktör XII Hageman Faktörü Testi

Faktör XIII Fibrin Stabilize Edici Faktör Testi

Familial Akdeniz Ateşi (FMF) Mutasyon Analiz Testi

Fenilalanin Testi

Fenitoin Testi

Fenobarbital Testi

Fenol Testi

Ferritin Testi

Fibrinojen Testi

Folik Asit Testi

Fosfor  Testi

Fosfor İdrar Testi

Fronkül Kültürü Testi

Fruktozamin Testi

Follikül Stimülan Hormon (FSH) Testi

FT3 Serbest Triiyodotironin Testi

FT4 Serbest Tiroksin Testi

Gaita Kültürü Testi

Gaita Steatokrit Testi

Gaitada Amip Testi

Gaitada Gizli Kan Testi

Gaitada Parazit Testi

Gaitada pH Testi

Gaitada Sindirim Testi

Gaitada şeker Kromatografisi Testi

Galaktomannan Antijeni Testi

Gastrin Testi

Gebelik İdrar Testi

Gama Glutamil Transferaz (GGT) Testi

Giardia Antijeni Testi

Gliadin Antikoru IgA Testi

Gliadin Antikoru IgG Testi

Glikozile Hemoglobin (HbA1c) Testi

Glomerüler Bazal Membran Antikoru (Anti-GBM) Testi

Glukoz Testi

Glukoz İdrar Testi

Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz (G6PD) Testi

Glukoz Tolerans Testi

Gonokok Kültürü Testi

Göz (Konjonktiva) Kültürü Testi

Gram Boyalı Preparat Testi

Gruber-Widal Salmonella Tüp Aglütinasyonu Testi

Gümüş (Ag) Testi

Haptoglobin Testi

HbA1c Testi

HBeAg Testi

HBsAg Testi

HBV DNA (PCR) Testi

HCV Doğrulama Testi

HCV Genotiplendirme Testi

HCV RNA ,Kantitatif Testi

HDL Kolesterol Testi

HDV RNA Testi

Helicobacter Pylori Direk Antijen Testi

Helicobacter Pylori Ig A Testi

Helicobacter Pylori Ig G Testi

Hemoglobin A1c Testi

Hemoglobin Elektroforezi Testi

Hemoglobin Elektroforezi (HPLC ile) Testi

Hemogram Tam Kan Sayımı Testi

Hepatit E Antikoru Testi

Heterofil Antikor Testi

HIV p24 Antijeni Testi

HIV RNA Testi

Hidroksipirolin Testi

Hippürik Asit Testi

HLA B27 Testi

HLA B5 (51-52) Testi

Homosistein Testi

Homovanilik Asit (HVA) Testi

HSV Tip 1 DNA Testi

HSV Tip 1 IgG Testi

HSV Tip 1 IgM Testi

HSV Tip 1/2 DNA, Multipleks Testi

HSV Tip 2 DNA Testi

HSV Tip 2 IgG Testi

HSV Tip 2 IgM Testi

Human Papilloma Virus (HPV) DNA Testi

Human Papilloma Virus (HPV) Genotipleme (Tüm Tipler) Testi

IgA Testi

IgD Testi

IgE Total Testi

IgG Testi

IgG İndeksi Testi

IgG Sub Grupları Testi

IgM Testi

İdrar Kültürü ve Koloni Sayımı Testi

İdrar Tahlili Tam İdrar Tetkiki Testi

İmmünelektroforezi (Serum) Testi

İmmünfiksasyon Elektroforezi İdrar Testi

İndirekt Coombs Testi

İnfluenza A RNA, Kalitatif Testi

İnfluenza H1N1 RNA, Kalitatif Testi

İnhibin B Testi

İnsulin Like Growth Factor Binding Protein-3 (IGF-BP 3) Testi

İnsülin Testi

İnsülin Antikoru Testi

İnsülin Like Growth Faktör 1 (Somatomedin C) Testi

İnsülin Rezistansı Açlık insülin, Açlık Glikoz, HOMA İndeksi Testi

İyonize Kalsiyum (Ca +2 ) Testi

İyot Testi

Kabakulak (Mumps) IgG Testi

Kabakulak (Mumps) IgM Testi

Kadmiyum (Cd) Testi

Kalsitonin Testi

Kalsiyum Testi

Kalsiyum İdrar Testi

Kan Grubu Tayini Testi

Kan Kültürü Testi

Kan Üre Azotu (BUN) Testi

Kappa Hafif Zincir Serbest İdrar Testi

Kappa Hafif Zincir Serbest (Serum) Testi

Karbamazepin Testi

Karnitin / Açil karnitin Analizi Testi

Karsinoemriyonik Antijen (CEA) Testi

Kızamık Rubeola IgG Testi

Kızamık Rubeola IgM Testi

Kızamıkçık Rubella IgG Testi

Kızamıkçık Rubella IgM Testi

Kist hidatik İndirekt Hemaglütinasyon Echinococcus IHA Testi

Klor Testi

Klor İdrar Testi

Kobalt (Co) Testi

Kolesterol Testi

Kollajen Tip I C Terminal (BETA CTX) Testi

Kollajen Tip I N Terminal (NTX) Testi

Kortizol Testi

Kortizol İdrar Testi

Kreatin Kinaz (CK) Testi

Kreatinin Testi

Kreatinin İdrar Testi

Kreatinin Klirens Testi

Krom Testi

Kromogranin A Testi

Kulak Akıntı Kültürü Testi

Kurşun Testi

Kurşun İdrar Testi

Laktat Testi

Laktik Dehidrogenaz (LDH) Testi

Laktoz Tolerans Testi

Lambda Hafif Zincir Serbest İdrar Testi

Lambda Hafif Zincir Serbest (Serum) Testi

Lambda Hafif Zincir Total İdrar Testi

Lambda Hafif Zincir Total (Serum) Testi

Lamotrigine Testi

LDH İzoenzim Elektroforezi Testi

LDL Kolesterol Testi

Legionella Antijeni Testi

Lenfosit alt grupları (8 adet monoklonal antikor sonucu verilir) Testi

Levetiracetam Testi

Luteinizan Hormon (LH) Testi

Lipaz Testi

Lipoprotein A Testi

Lityum Testi

Liver Kidney Mikrozomal Antikor Testi

Lizozim Testi

Lupus Antikoagülanı (APTT-LA) Testi

Lupus Antikoagülanı (Doğrulama testi ile) Testi

Lyme Hastalığı Testi

Magnezyum Testi

Makroprolaktin Taraması Testi

Mangan (Ma) Testi

Mantar Aranması ve Kültürü Testi

Measles Rubeola Antikorları Testi

Meni (semen, sperm, ejakulat) Kültürü Testi

Metanefrin İdrar Testi

Metanefrin Pazma Testi

Methotrexate Testi

Metil Malonik Asit Testi

Mikobakterium Tuberkulozis (PCR) Testi

Mikro CRP Testi

Mikroalbumin Testi

Molibden Testi

MPO ANCA (p-ANCA) Testi

MTHFR Mutasyon Analizi (A1298C) Testi

MTHFR Mutasyon Analizi (C677T) Testi

Mumps Antikorları Testi

Mycoplasma Pneumonia IgG Testi

Mycoplasma Pneumonia IgM Testi

Nazofarenks Kültürü Testi

Nikel Testi

Noradrenalin (Norepinefrin) İdrar Testi

Noradrenalin (Norepinefrin) Plazma Testi

Normetanefrin İdrar Testi

Normetanefrin Plazma Testi

Nöron Spesifik Enolaz (NSE) Testi

Nükleer Matriks Protein (NMP 22) Testi

Oksalat Testi

Oksiyur Yumurtası Testi

Oraklaşma Testi

Organik Asitler Özel Kromotografi Testi

Osteokalsin Testi

Oxcarbazepin (Trileptal) Testi

Ozmolarite Testi

Ozmotik Frajilite Testi

Pankreatik Amilaz Testi

Paraneoplastik Panel Testi

Parathormon (PTH) Testi

Parietal Hücre Antikoru Testi

Parsiyel Tromboplastin Zamanı Testi

Parvovirus B19 IgG Testi

Parvovirus B19 IgM Testi

Parvovirus PCR Testi

Periferik Yayma İncelemesi Testi

Piruvat Testi

Piruvat Kinaz Testi

Plasmodium Aranması Testi

Plazminojen Testi

Porfirinler Testi

Porfobilinojen Testi

Post Prandial Kan Şekeri (Tokluk Kan Şekeri) Testi

Potasyum Testi

PR3 ANCA (cANCA) Testi

Prealbumin Testi

Pro-Brain Natriuretic Peptide (Pro-BNP ) Testi

Progesteron Testi

Prokalsitonin Testi

Prolaktin Testi

Prostat Spesifik Antijen (Total PSA) Testi

Prostatik Asit Fosfataz (PAP) Testi

Protein C Aktivite Testi

Protein C Antijen Testi

Protein Eletroforezi İdrar Testi

Protein Eletroforezi (Serum) Testi

Protein S Aktivite Testi

Protein S Antijen Testi

Protrombin Zamanı (PTZ) Testi

PSA (Serbest ) Testi

Pseudokolinesteraz Testi

Parathormon (PTH) Testi

Pü Kültürü Testi

Quantiferon Testi

Redüktan Madde (Gaita) Testi

Renin Testi

Retikülosit Sayımı Testi

Romatoid Faktör (RF) Testi

Rotavirüs Antijeni (Gaita) Testi

Rubella Antikorları Testi

Rubella IgG Avidite Testi

Rubeola (Measles) Antikorları Testi

Safra Asitleri Testi

Salisilat Testi

Sedimantasyon (1 Saat ) Testi

Seks Hormon Bağlayıcı Globulin (SHBG) Testi

Selenyum Testi

Sensitif CRP (Mikro CRP) Testi

Serotonin (5-Hidroksitriptamin) Testi

Seruloplazmin Testi

Serum Amiloid A Tsti

SGOT (Aspartat Aminotransferaz, AST) Testi

SGPT (Alanin Aminotransferaz, ALT) Testi

Siklosporin Testi

Sistatin C Testi

İdrarda Sistin Testi

İdrarda Sitrat Testi

Smooth Muscle Antikoru Testi

Sodyum Testi

Sodyum (İdrar) Testi

Somatomedin C (insülin Like Growth Faktör 1) Testi

Sperm Morfolojisi (Kruger) Testi

Spermogram Testi

Spesifik IgE Ağaç Karışımı Tx29 (Kızıl ağaç-Akça ağaç-Huş ağacı-Fındık-Meşe-Söğüt) Testi

Spesifik IgE Akar Karışımı Dx1 (Dermatophagoides pteronyssinus-Dermatophagoides Farinae) Testi

Spesifik IgE Aspergillus M3 Testi

Spesifik IgE Aspirin C51 Testi

Spesifik IgE Badem F20 Testi

Spesifik IgE Bal Arısı İ1 Testi

Spesifik IgE Beslenme Tarama Fx20 (Yumurta akı-İnek sütü-Morina balığı-Buğday unu- Yer fıstığı-Soya fasulyesi-Çilek-Kereviz) Testi

Spesifik IgE Çikolata F52 Testi

Spesifik IgE Çilek F44 Testi

Spesifik IgE Echinococcus P2 Testi

Spesifik IgE Fındık F17 Testi

Spesifik IgE Hamamböceği İ6 Testi

Spesifik IgE Hububat Karışımı Gx4 (Çavdar-Yulaf-Buğday-Arpa-Mısır) Testi

Spesifik IgE Kereviz F85 Testi

Spesifik IgE Latex K82 Testi

Spesifik IgE Ot Karışımı Gx1 (Domuz ayrığı-Güz çiğdemi-Sert çayır otu- Çayır kelp kuyruğu-Salkım otu) Testi

Spesifik IgE Penisin G C1 Testi

Spesifik IgE Polen Karışımı Twx3 (Civan perçemi-Sinir otu-Kazayağı-Altın başak-Isırgan otu) Testi

Spesifik IgE Solunum Tarama STx10 (Dermatophagoides pteronyssinus-Dermatophagoides farinae-Kedi epiteli-Köpek epiteli-Çayır kelp kuyruğu-Huş ağacı-Kavak-Civan perçemi-Kara pazı-Alternaria alternata (tenvis)) Testi

Spesifik IgE Soya fasülyesi F14 Testi

Spesifik IgE Süt F2 Testi

Spesifik IgE Total yumurta F252 Testi

Spesifik IgE Yaban arısı İ3 Testi

Spesifik IgE Yer fıstığı F13F13 Testi

Spesifik IgE Yumurta akı F1 Testi

Spesifik IgE Yumurta sarısı F75 Testi

Şeker Kromotografisi (İdrar) Testi

Takrolimus (FK 506) Testi

Tam Kan Sayımı Testi

Taş Analizi Testi

TCA (İdrar) Testi

Teofilin Testi

Testosteron (Serbest) Testi

Tiroglobulin (Tg) Testi

Tiroksin Bağlayan Globulin (TBG) Testi

Total Protein Testi

Total Protein (İdrar) Testi

Toxoplazma IgG Testi

Toxoplazma IgG Avidite Testi

Toxoplazma IgM Testi

Transferrin Testi

Treponema Pallidum Antikoru (FTA-ABS) IgG Testi

Treponema Pallidum Antikoru (FTA-ABS) IgM Testi

Treponema Pallidum Hemaglütinasyon (TPHA) Testi

Trigliserid Testi

Triptaz Testi

Trombin Zamanı Testi

Troponin I Testi

Troponin T Testi

Tiroid Stimülan Hormon (TSH) Testi

TSH Reseptör Bloke Edici Antikor Testi

Uyuşturucu Paneli (Amfetamin, barbiturat, benzodiazepin, kokain, ecstasy, metamfetamin,morfin/opiat, metadon, marihuana/esrar, trisiklik antidepresan) Testi

Üre (BUN) Testi

Üre (İdrar) Testi

Üreaplasma Kültürü Testi

Üretral Akıntı Kültürü Testi

Ürik Asit Testi

Ürik Asit (İdrar) Testi

Üroporfirinler Testi

Vajinal Kültür Testi

Valproik Asit Testi

Vanil Mandelik Asit (VMA) Testi

Varicella Zoster Virus (VZV) IgG Testi

Varicella Zoster Virus (VZV) IgM Testi

VDRL Kart Test (RPR) Testi

Vitamin 2 (Riboflavin) Testi

Vitamin 6 (Pridoksal Fosfat) Testi

Vitamin A (Retinol) Testi

Vitamin B1 (Tiamin) Testi

Vitamin B12 (Siyanokobalamin) Testi

Vitamin C (Askorbik asit) Testi

Vitamin E (Alfa- tokoferol) Testi

Vitamin H (Biotin) Testi

Vitamin K Testi

Von Willebrand Faktör Aktivitesi

Von Willebrand Faktör Antijeni Testi

Yara Kültürü Testi

1,25 Dihidroksi Vitamin D Testi

1,25 Dihidroksi Vitamin D, vitamin D3’ün vücuttaki aktif formudur. Hiperkalseminin ayırıcı tanısında, kronik böbrek yetmezliği, hipo ve hiperparatiroidizmde, sarkoidoz ve malignite şüpheleri ve takibi durumlarında yapılan bir testtir. Testi uygulamak için kolunuzdan damar yoluyla 1 ML kan alınır ve bu numune teste gönderilir. Numune, serum şeklinde oda ısısında 3 gün, buzdolabında 1 hafta ve donmuş halde 1 ay kadar saklanabilir. 1,25 Dihidroksi Vitamin D testi, RİA analiz yöntemi kullanılarak değerlendirilir.